×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

حیطه

عنوان

شماره صفحه

1

بیماری غیر واگیر دار(بیماری های قلبی عروقی ، سرطان ها ، دیابت ، بیماری مزمن تنفسی و حوادث و سوانح)

2

2

توسعه دارو و بیوتکنولوژی

6

3

Precision Medicine

7

4

مدیریت نظام سلامت (HSR)

9

5

سلامت روان و مؤلفه های اجتماعی   

 

9

6

سلامت غذا

10

7

علوم و فناوریهای نوین

12

8

سلامت دهان و دندان

 

14

9

بیماری های واگیر دار

 

15

 

 

 

 

 

 

حیطه 1 : بیماری غیر واگیر دار(بیماری های قلبی عروقی ، سرطان ها ، دیابت ، بیماری مزمن تنفسی و حوادث و سوانح)

اولویت

بیماری های قلبی و عروقی

1

تاثیرعوامل مختلف در درمان سکته حاد قلبی

2

تاثیر عوامل مختلف جهت پیشگیری آترواسکلروز قلبی

3

تعیین عوامل مختلف وقوع آریتمی های قلبی بطنی

4

تعیین عوامل موثر بر درمان نارسایی احتقانی قلب

 

اولویت

سرطان ها

1

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان تیروئید

2

شاخص‌های اپیدمیولوژیک سرطان مری

3

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان معده

4

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال

5

شاخص اپیدمیولوژیک سرطان پستان

6

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان سیستم عصبی مرکزی

7

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان مثانه

8

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان پروستات

9

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان سرویکس

10

شاخص های شیک سرطان تخمدان

 

اولویت

دیابت

1

بررسی اختلالات متابولیک غیردیابتی در بزرگسالان

2

بررسی عوامل خطر پیامد های قلبی-  عروقی

3

بررسی عوامل خطر پیامدهای قلبی- عروقی مرتبط با بیماری‌های اندوکرین در زنان به عنوان مثال PCOS یا POF

4

بررسی اختلالات متابولیک کودکان (غیرمادرزادی)

5

بررسی برنامه های مراقبت از دیابت

6

اپیدمیولوژی ، پیشگیری ، شناسایی زودهنگام و درمان و بازتوانی دیابت

 

اولویت

دیابت

1

بررسی روند تبدیل قند نرمال به پره دیابت و نرمال و عوامل تاثیر گذار آن

2

بررسی روند بهبودی از دیابت به پره دیابت و نرمال و عوامل تاثیر گذار آن (Remission)

3

بررسی روند بروز عوارض دیابت(به تفکیک میکرو و ماکرو وازکولار) وعوامل تاثیر گذار آن

4

بررسی تاثیر مداخلات پیشگیرانه در پیشگیری از بروز دیابت

5

بررسی تاثیر مداخلات پیشگیرانه در پیشگیری از بروز عوارض دیابت

6

بررسی تاثیر مداخلات در بهبودی از دیابت (Remission)

7

تعیین مدل های پیش بینی بروز دیابت

8

تعیین مدل های پیش بینی عوارض دیابت

 

اولویت

بیماری های مزمن تنفسی

1

بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی، شیوع ،بروز ابتلا به بیماری های مزمن تنفسی

2

بررسی عوامل خطرساز(ریسک فاکتور) در شیوع و بروز وابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه COPD 

3

بررسی اثر و عوارض مزمن آلودگی هوا  بر تشدید  بیماری های مزمن تنفسی

4

بررسی اثر و عوارض مزمن آلودگی هوا بر شیوع و بروز ابتلاء به بیماری های مزمن تنفسی

5

تسکین علائم و نشانه ها ، عوارض و درمان و روشهای pallative care در بیماریهای مزمن تنفسی

6

مطالعات مرتبط با غربالگری بیماری های مزمن تنفسی

7

آموزش و ارتقاء سلامت در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی

8

توانبخشی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی

9

راهکارهای درمانی جدید در درمان بیماری های مزمن تنفسی

10

راهکارهای کمک به پذیرش برنامه درمانی توسط خانواده و بیمار مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی و بررسی الگوهای رفتاری و سبک زندگی بیماران و افراد خانواده مبتلایان به بیماری های مزمن تنفسی

 

اولویت

تنفسی اطفال

1

سیستیک فیبروزیس

2

آسم کودکان(روشهای تشخیص ، درمان و پیشگیری)

3

سل کودکان (سل حساس و مقاوم)

4

بیماری های مزمن ریوی کودکان (برونشکتازی، آلوئلار ریوی ، و...)

5

عفونت های تنفسی کودکان (بررسی شیوع ، روش های تشخیصی و ویروس شناسی)

 

اولویت

مصدومیت های عمدی و غیرعمدی

1

تعیین عوامل روانی اجتماعی بعد از وقوع مصدومیت های عمدی و غیرعمدی

2

تعیین میزان شیوع و عوامل موثربر تروما  در بیمارانی که داروهای روان گردان مصرف می‌کنند

3

تعیین میزان شیوع و عوامل موثر بر تروما در بیمارانی که اختلالات روانی دارند 

4

تعیین علل و میزان شیوع مرگ و میر به دنبال حوادث عمدی وغیرعمدی 

5

تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد افراد در پیشگیری از حوادث عمدی

6

بررسی مقایسه ای میزان شیوع آسیب های ناشی از حوادث عمدی در سنین مختلف

7

تعیین میزان شیوع آسیب های ناشی از حوادث عمدی در افراد مسن

8

تعیین بار ناشی از مصدومیت های عمدی و غیرعمدی

 

اولویت

سوانح ترافیکی

1

تعیین علل حوادث ترافیکی در کودکان، معلولین و سالمندان

2

امکان سنجی رسیدن به چشم انداز صفر در جمهوری اسلامی ایران

3

تعیین بار ناشی از سوانح ترافیکی

4

تعیین نقش سازمانهای مردم نهاد در سوانح ترافیکی

5

آلودگی هوا و ترافیک

6

تعیین میانگین زمان حضور اورژانس در صحنه تصادف در ماموریت های جاده ای

7

تعیین میزان پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در جاده های کشور

8

تعیین میانگین زمان حضور اورژانس در صحنه تصادف در ماموریت های شهری 

9

ارزیابی وضعیت موجود در پایگاه های فوریت های پزشکی و ارزیابی نیازهای آن ها جهت رسیدن به استاندارد ها

10

تعیین کیفیت مراقبت های پزشکی صورت گرفته در هنگام سوانح

11

نقش شهرداری ها در کاهش حوادث ترافیکی عابرین پیاده

 

اولویت

تروما

1

تدوین پروتکلهای استاندارد ، مبتنی بر شواهد و بومی سازی شده برخورد با اورژانس های شایع

2

راه اندازی سیستمهای ثبت بیماری (رجیستری)  برای بیماران ترومایی و سایر اورژانس های شایع از قبیل سکته مغزی و غیره

3

بررسی روش های تشخیصی و درمانی برای بیماران و سایر جراحی های اورژانس

 

بررسی و مدیریت از صحنه آسیب های ترومایی ،انتقال به بیمارستان  ،اتاق‌های طب اورژانس ، اتاقهای جراحی ، آی سی یو تا زمان ترخیص و بعد از آن در واحدهای تحت پوشش و مقایسه با استانداردهای بین المللی

1

بررسی نقش آموزش در نیروهایی که با بیماران ترومایی و جراحی‌های اورژانسی مواجه می‌باشند و تاثیر آن در ابعاد مختلف

2

پیشگیری از تروما در گروه های آسیب پذیر( کودک آزاری، سالمندان، بارداری و...)

3

بررسی بهره گیری از فناوریهای نوآورانه در سطوح مختلف مراقبتی (سه سطح پیشگیری)

4

توسعه پژوهش های مرتبط با پیشگیری از آسیب های ترافیکی ، پیشگیری از سوختگی ، پیشگیری از بلایا و بحران ها ، پیشگیری از سقوط 

5

بررسی روش های پیشگیری از آسیب های عمدی و غیرعمدی (مثل خودکشی، دیگر کشی، ورزشی شغلی، بیوتروریسم و سایر موارد آسیب ها)

6

انجام طرح های مرتبط در گروه های خاص شامل سالمندان ، کودکان و زنان باردار

7

راه اندازی آموزش مجازی در حوزه طب اورژانس

 

 

 

 

حیطه2: توسعه دارو و بیوتکنولوژی

 اولویت

توسعه دارو و بیوتکنولوژی - شیمی دارویی

1

ساخت و کاربرد رادیو داروها  ،با توجه به اهمیت رادیوداروها در تشخیص و  تحقیق، تحقیقات در این زمینه باید افزایش یابد (امکانات زیاد شود).

2

طراحی مهار کننده های آنزیمی و سنتز آنها،  طراحی لیگاندهای گیرنده بنزودیازپینی و  اپیوئیدی و سنتز آن ها

3

سنتز ترکیبات دارویی موجود در بازار با هدف  قطع وابستگی به واردات آنها 

4

طراحی و سنتز و مطالعات ملکولار مدلینگ ترکیبات با اثرات ضد ویروس HIV

5

طراحی و سنتز مهارکننده های آنزیمی و مهار کننده های تجمع پلاکتی

6

سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات جدید دارویی

7

سنتز ترکیبات موثر دارویی با ساختارپپتیدی و با هدف تارگت تراپی

8

سنتز و طیف سنجی پیشرفته (NMR) ترکیبات موثر از لحاظ اثرات مهاری آنزیمی(COX-2 )آنتی Cancer و ...

9

سنتز ترکیبات مهار کننده تیروزینی کنیازی به عنوان ضد سرطان

10

سنتز ترکیبات مهار کننده آنزیم اپوکساید  هیدرولاز محلول به عنوان ضد فشار خون

11

سنتز ترکیبات مهار کننده آنزیم DPP4 به عنوان ضد دیابت

12

به کارگیری روش طیف سنجی NMR برای بررسی فعالیت بیولوژیک ترکیبات شیمیایی

13

ابداع روش های تعیین مقدار مبتنی بر استفاده از PCA

14

ابداع روشهای تعیین مقدار مبتنی بر استفاده از سیستم های LC-MassوGC-Mass  و CE-Mass

 

اولویت

داروسازی بالینی

1

تجویز و مصرف منطقی داروها

2

انجام مطالعات کارآزمایی بالینی (Randomized clinicasl Trial) در راستای تازه های درمانی به منظور بهینه‌سازی درمان و اهداف اقتصاد مقاومتی

3

اجرای برنامه ها وطرح های معاونت غذا- دارو و در حیطه فارماکو ویژیلانس

4

بررسی اثربخشی داروسازان بالینی در تیم های درمانی در کاهش هزینه و عوارض دارویی و نیز ارتقای اثربخشی درمان

5

مطالعات فارماکوکینتیک، کارماکواکونومی و  فارماکواپیدمیولوژیک در راستای اهداف نظام سلامت

6

مطالعات اندازه گیری سطوح سرمی داروهایی که نیاز به Theraputic Drug Monitoring (TDM) دارند. 

7

مطالعات مرتبط با بهینه سازی وضعیت تغذیه ای بیماران در شرایط خاص

8

انجام تحقیقات برای ساخت داروهای موثر در درمان سرطان های مختلف در ایران و تعیین میزان اثربخشی آنها مبتنی بر ترایال های کلینیکی گسترده در کشور

 

اولویت

توسعه دارو و بیوتکنولوژی

1

طراحی و ساخت حسگرهای نانو ساختار به منظور تشخیص بیماری های خاص

2

طراحی و ساخت سیستم غیر مخرب تشخیص بافت های سالم و سرطانی بر مبنای استفاده از لیزر

3

مطالعه برهمکنش میدان های الکترو مغناطیسی و آکوستیکی بر ساختارهای زیستی در مقیاس میکرو نانو

4

نمونه سازی تجهیزات پزشکی

5

روش های نوین استخراج و پردازش سیگنال های عصبی به منظور تشخیص بیماری های سیستم عصبی

6

روشهای نوین در پردازش سیگنال های عصبی- ماهیچه ای به منظور تشخیص بیماری های حرکتی

7

پردازش تصاویر پزشکی به منظور بهبود تشخیص با استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر شبکه های عصبی- منطق فازی

8

مدل‌سازی، ارزیابی و بهینه سازی سیستم ها و روش های دوزیمتری در روشهای تشخیصی و درمانی

9

انجام تحقیقات برای ساخت داروهای موثر در درمان سرطان های مختلف در ایران و تعیین میزان اثربخشی آنها مبتنی بر ترایال های گسترده در کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه3 : Precision Medicine   

 اولویت

Precision Medicine  

1

بررسی روش های ترویج پزشکی شخص محور

2

بررسی پروتکل های هدفمند شدن شیوه درمان در افراد متناسب با شرایط خاص بیمار

3

بررسی شرایط ژنتیک، ژنومیک و بالینی بیماران و تهیه پروتکل درمانی ویژه بیماران

4

بررسی میزان کاهش احتمال بروز عوارض جانبی ناخواسته ناشی از اعمال پزشکی شخص محور

5

بررسی پیش‌بینی احتمال بروز بیماری ها و پیشگیری از بروز آنها مبتنی بر شرایط خاص بیماران

6

بررسی میزان مداخله سریعتر در روند درمان بیماری ها و کاهش هزینه های بیماران

7

غربالگری دیابت دوران بارداری و غربالگری اختلالات تیروئید در دوران بارداری

8

بررسی تاثیر پزشکی مبتنی بر ویژگی فردی در آینده علم پزشکی

9

بررسی کاربرد دانش ژنومیک در طراحی داروهای جدید و فرآیند پذیرفته شدن دارو توسط مراجع نظام سلامت

10

طراحی سیستم ثبت اطلاعات شخصی

11

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه پزشکی شخص محور در نظام سلامت

12

بررسی ایمونولوژیک- پاتولوژیک- ژنتیک سرطان های (پستان ، کولون ، معده و مری) برای کشف موثرترین ژنوم در بیماران ایرانی و مهم ترین واکنش آنتی بادی و پروتئومیکس در بیماران

 

 

 

 

حیطه 4: مدیریت نظام سلامت (HSR)

 

اولویت

مدیریت نظام سلامت (HSR)

 

1

ارزیابی هزینه اثربخشی اجرای برنامه های مرتبط با بیماری‌های غیر واگیر (نظیر غربالگری دیابت دوران بارداری)

2

 بررسی و ارائه راهکارهای  ارتقای خودمراقبتی در بیماری ها

3

سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر

4

وضعیت اجرا و هزینه اثربخشی برنامه پزشک خانواده

5

بررسی تعیین کننده های اجتماعی سلامت

6

بررسی فناوری های نوین در حوزه سلامت

7

بررسی  هزینه اثربخشی برون سپاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی

8

تاثیراجرای طرح تحول سلامت و وضعیت بیماریهای غیر واگیر

9

بررسی وضعیت سلامت سالمندان

10

بررسی فناوری های نوین در دندانپزشکی

 

 

حیطه5: سلامت روان و مولفه های اجتماعی   

 

اولویت

سلامت روان و مولفه های اجتماعی  موثر بر سلامت

1

اثر شعر درمانی عرفانی بر زنان مبتلا به سرطان پستان با رویکردی برمثنوی معنوی

2

اثربخشی مداخله معنوی و میزان اکسی توسین،  تغییرات گیرنده های اکسی توسین و بهبود عملکرد سیستم ایمنی در زنان مبتلا به سرطان پستان

3

عوامل اجتماعی موثر بر سرطان پستان

4

عوامل روانی موثر بر سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان

5

عوامل اقتصادی موثر سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان

6

مذهب/ معنویت چگونه در احساس انسجام روانی زنان مبتلا به سرطان در زمان تشخیص بیماری نقش ایفا میکند:  مطالعه ای  تجربه زیسته بیماران

7

طراحی شفقت درمانی انطباق یافته با آموزه‌های اسلامی  و مقایسه اثربخشی آن با شفقت درمانی کلاسیک در شفقت به خود، استرس ادراک شده، تاب آوری، امید به زندگی و کیفیت بیماران مبتلا به سرطان سینه

8

نقش Induced demand  درهزینه‌های  تشخیصی سرطان پستان و ارائه راهنمای ملی بالینی

9

نقش شخصیت حمایت اجتماعی و حادثه ناگوار زندگی در میزان بقای مبتلایان به سرطان

 

 

اولویت

سلامت روان و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

1

بررسی میزان آگاهی مردم از وضعیت  سلامت روان خود

2

بیماری های شیوع  بیماریهای روانی در کشور

3

بررسی تاثیر سطح سلامت روان افراد جامعه 

4

مقایسه سطح سلامت افراد جامعه با استانداردهای who

5

نیاز به انجام اقدامات درمانی در جمعیت منتخب

6

بررسی چگونگی پیشگیری از کاهش سلامت روان جمعیت منتخب

7

بررسی میزان تاثیر مشکلات اقتصادی اجتماعی بر سطح سلامت روان افراد جامعه

8

بررسی وضعیت سلامت روان به تفکیک گروه‌های سنی منتخب

9

بررسی وضعیت سلامت روان جمعیت در مقایسه با کشورهای منطقه

10

بررسی وضعیت سلامت روان به تفکیک مناطق جغرافیایی منطقه تحت پوشش

 

 

اولویت

مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

1

بررسی تعیین کننده های اجتماعی دیابت نوع اول و دوم

2

بررسی تعیین کننده های اجتماعی چاقی در دوران مختلف زندگی

3

بررسی کننده های اجتماعی ارتقاء اثربخشی برنامه های مراقبت از دیابت نوع اول و دوم

4

بررسی تعیین کننده های اجتماعی ارتقا اثربخشی مداخلات اصلاح شیوه زندگی و کنترل وزن در دوران مختلف زندگی

5

بررسی ارتباط سطوح مختلف سلامت( اجتماعی- روانی و معنوی)  پیشگیری و درمان دیابت و چاقی

6

سبک زندگی سالم(فعالیت بدنی ، تغذیه ، استرس ، دخانیات)

7

سوء مصرف مواد ، داروها ، روانگردان ها ، دخانیات(عوامل خطر ، پیشگیری ، اپیدمیولوژی ، کاهش عوارض و مخاطرات)

8

مسمومیت های عمدی و اتفاقی با انواع مواد طبیعی و صناعی(عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی ، کاهش عوارض و مخاطرات)

9

 عوامل خطر سلامت، ناهنجاریها ، آسیب ها

 

 

 

حیطه 6: سلامت غذا

اولویت

علوم تغذیه با گرایش جامعه

1

بررسی تاثیر مصرف خوراکی پروپلیس بر وضعیت تغذیه ای، آنزیم های ماتریکس
متالو پروتئیناز، فاکتورهای التهابی، ضد التهابی و اکسیداتیو خون و همچنین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با شیمی درمانی

2

بررسی تاثیر رژیم کتوژنیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان موضعی پیشرفته و متاستاتیک

3

اثر مکمل یاری با ویتامین  D   برغلظت سرمی آن،  عوامل التهابی،  آنتی اکسیدانی سایر عوامل مرتبط با رشد، تمایز،  آسیب و مرگ سلولی در بازماندگان سرطان  پرستار در گروه های متفاوت پلی مورفیسمی ژن های دخیل در متابولیسم ویتامین D

4

تاثیر پلی مورفیسم rs9930506  ژن FTO بر چاقی: یک مرور سیستماتیک و  متاآنالیز

5

بررسی ارتباط میزان بیان ژن FTOو IRX3 با ابتلا به سرطان پستان و دریافت غذایی

 

 

اولویت

غذا و علوم تغذیه با گرایش جامعه علوم و صنایع غذایی

1

استفاده از تکنولوژی های نوین در فرآوری و نگهداری مواد غذایی جهت کاهش ضایعات

2

استفاده از ضایعات مواد غذایی در تولید و فرآوری غذا

3

ارتقاء ایمنی فرآورده های غذایی از طریق استفاده از انواع بسته بندی های فعال و هوشمند

4

تدوین و استفاده از روشهای نوین آزمایشگاهی با هدف شناسایی آن حال و تقلبات در مواد غذایی

5

طراحی و تولید مواد غذایی جدید ، سلامت محور و فراسودمند

 

اولویت

علوم تغذیه با گرایش جامعه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

1

اثرات رژیم های غذایی ، مواد غذایی ، مکمل های غذایی و مواد غیر مغذی در پیشگیری و درمان چاقی ، بیماریهای قلبی- عروقی، بیماری های گوارشی- کبدی ، بیماری های کلیه ،  بیماری های غدد درون ریز ، بیماران با وضعیت بحرانی ، سرطانی ها  ، بیماری های اعصاب و روان و ناهنجاری های متابولیک مادرزادی

2

بررسی وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به بیماری های فوق الذکر

3

بررسی رابطه الگوهای غذایی و دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها با گروه های فوق الذکر

4

بررسی وضعیت موجود و ارتقاء سیستم تغذیه بالینی و رژیم درمانی مراکز درمانی وابسته به دانشگاه

 

 

 

 

 

حیطه 7: علوم و فناوریهای نوین

اولویت

فناوری های نوین و تجهیزات پزشکی

1

اثرات سلولی مولکولی IORT  به عنوان روش علمی جدید و هزینه اثربخشی

2

اثرات اقتصادی IORT   و رضایتمندی

3

بقای کلی بیماران تحت رادیوتراپی  Boost   با فوتون

4

بقای کلی بیماران تحت رادیوتراپی Boost  با الکترون

5

بقای کلی  بیماران تحت اشعه رادیکال با فوتون و مقایسه آن با روش سنتی رادیوتراپی

6

بقای کلی بیماران تحت اشعه رادیکال با الکترون و مقایسه آن با روش سنتی رادیوتراپی

7

عوارض موضعی و دیررس IORT   

8

بررسی اثرات تسکینی IORT   

9

ارزیابی HTA در استفاده از دستگاه IORT 

10

اثرات ژنومیک و پروتئومیکس   IORET  در روزهای  در دوزهای Boost و رادیکال  

 

 

اولویت

مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

1

تولید و استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPS) در طب بازساختی و مدلینگ بیماریها

2

استفاده از سیستم‌های میکروفلوئدیک  برای ساخت و مطالعه ترمیم بافتی 

3

استفاده از مهندسی بافت برای استخوان و غضروف (بیماریهای  اورتوپدیک)

4

استفاده طب بازساختی و مهندسی بافت جهت ساخت پوست مصنوعی و چسب زخم های بیولوژیک سوختگی ها و ضایعات پوستی

5

مکانوبیولوژی  تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای هدف

6

شبیه سازی برون تنی ارگان و بیماری به کمک میکروفلوئیدیک جهت (بررسی داروها و پزشکی شخص محور)

7

طراحی داربست های هوشمند مستقل از فاکتورهای شیمیایی برای کشت و تمایز سلول های بنیادی

8

ساخت  نانوذرات دارای توانایی ارائه هدفمند سلول ها و داروها برای ترمیم آسیب های حاد

9

توسعه ژن درمانی بر پایه سلول با استفاده از وکتور های بیانی بهینه شده

10

به کارگیری سیستم  CRI SPR-Cas  در ژن درمانی

 

 

اولویت

علوم و فناوریهای نوین پزشکی اولویت طرح بیوتکنولوژی

1

ژن درمانی سوماتیک و ژرم لاین

2

RNA Therapy و اپی ژنتیک

3

مهندسی سلول های بنیادی جهت پزشکی بازساختی

4

بهبود روش های تشخیص مولکولی

5

مدل سازی بیماری ها با استفاده از دستگاهی ژنتیک

6

آنتی بادی ها و تولید پروتئین های نوترکیب

7

تولید واکسن و داروهای نوترکیب

 

 

اولویت

علوم و فناوری های نوین پزشکی فیزیک و مهندسی پزشکی

1

ساخت مفهومی نانوحسگرهای تشخیصی بیومارکرهای بیماری ها

2

نانو فناوری تصویربرداری پزشکی

3

پیش بینی بیماری ها با مدل سازی میدان بیوالکتریک و بیومغناطیس

4

کیفیت تصویر های پزشکی و فیلترهای نرم افزاری

5

‌بینی رفتار سامانه‌های فیزیولوژی با مدلسازی و شبیه سازی

6

نمونه سازی تجهیزات پزشکی

7

میدانهای الکترومغناطیسی و نانوساختارهای زیستی

8

میدانهای یونیزان با ساختارهای زیستی

9

دینامیک نانو بیوموتورهای زیستی

10

تشخیص بیماری ها با استفاده از برنامه های نرم افزاری

11

طراحی تجهیزات آنالیز کمی و کیفی در مقیاس نانو

 

 

 حیطه 8: سلامت دهان و دندان

اولویت

بهداشت دهان و دندان

1

پیشگیری از بیماری های دهان و دندان

2

پوسیدگی و بیماری های پالپ

3

بیماری های پریودنتال(لثه)

4

حوزه آموزش مجازی در علوم پزشکی

5

فناوری های نوین و تجهیزات پزشکی

6

بیولوژی استخوان

7

توان بخشی سالمندان

8

تحقیقات در نظام سلامت دهان و دندان

9

پژوهش در آموزش دندانپزشکی

10

حوادث و سوانح

 

 

 

 

 

 

حیطه9: بیماری های واگیردار

 

اولویت

بیماری های واگیردار

1

عفونت های بیمارستانی

2

مقاومت های دارویی(آنتی بیوتیک ها)

3

بیماریهای عفونی بازپدید و نوپدید

4

عفونت در افراد با نقص ایمنی(دیالیزی ، پیوند و...)

5

HIV/AIDS

6

هپاتیت های ویروسی

7

آنفولانزا

8

تب و نوتروپنی

9

بیماری های مشترک بین انسان و دام

 

 

اولویت

عفونت های بیمارستانی

1

بررسی عوامل شایع و الگوی مقاومت دارویی آنها در ایجاد عفونت های بیمارستانی

2

بررسی وجود ایزوله های اسنیتوباکترمقاوم  دارو جداشده از نمونه های  VAP

3

عوامل عفونی و الگوی مقاومت آنها در بیماران سوختگی و مبتلا به نواقص پوستی شریف

4

بررسی فاکتورهای ویرولانس در ارگانیسم های جدا شده از عفونت های بیمارستانی

5

ارزیابی استراتژی استواردشیپ در کاهش مقاومت آنتی میکروبیال

6

  بررسی شیوع و پیامد عفونت ناشی از نیدل استیک در کارکنان بیمارستان

7

بررسی و تشخیص عفونت آنفولانزا در بیماران  بستری در بیمارستان با عفونت حاد تنفسی

8

بررسی فاکتورهای خطر در کسب عفونتهای بیمارستانی

9

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی در اپیدمی های بیمارستانی و یا ارزیابی  Surveillance  بیماری ها

10

بررسی عفونت های کاندیدایی و مقاومت آن در بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی

 

 

اولویت

مقاومت های دارویی(آنتی بیوتیک ها)

1

شناسایی سویه های مقاوم به چند داروی رایج در جامعه

2

شناسایی سویه های مقاوم به چند داروی رایج در بیمارستان ها

3

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تایپینگ ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر بومانی جدا شده در بیماران

4

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های ادراری

5

تعیین مقاومت به ونکومایسین در ایزوله های استفافیلوکوکوس جدا شده از بیماران

6

تعیین مقاومت به ونکومایسین در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران

7

تعیین مقاومت به لینزولاید در ایزوله های آنتروکوک جدا شده از بیماران

8

تعیین مقاومت به کلستین در باکتری های گرم منفی

9

بررسی پپتیدهای آنتی میکروبیال بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها

10

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در مایکوباکتریوم

 

 

اولویت

بیماریهای عفونی بازپدید و ناپدید

1

بررسی انتشار آلودگی با سارس و راههای مقابله با آن

2

بررسی شیوع عوامل اپیدمیولوژیک و علل تب های خونریزی دهنده ازجمله تب کریمه- کنگو و راه های کنترل آن

3

بررسی ارتباط تغییرات میکروبیوتا با بیماریها

4

بررسی شیوع استنوتروفوموناس مالتوفیلیا و بورخوردیا سپاسی جدا شده از بیماران

5

  ارزیابی شیوع و روشهای تشخیصی و درمانی MDR TB

6

   ایجاد سایت  Registration   برای عفونت های استرپ پیوژن

7

واکسن های جدید نوترکیب سل

8

بررسی سرولوژیکی میکروسفال ها از نظر سرولوژی ویروس زیکا

9

بررسی ویروس انسفالیتهای آسپتیک

 

 

اولویت

عفونت در افراد با نقص ایمنی(دیالیزی، پیوند و...)

1

 بررسی ویروسBK در بیماران پیوند کلیه 

2

بررسی علل اسهال مقاوم در بیماران نقص ایمنی

3

بررسی عفونت های قارچی و مقاومت دارویی آنها در بیماران نقص ایمنی

4

بررسی ژنتیکی  B5701  در بیماران مبتلا به HIV  و مقاومت دارویی در آنها

5

بررسی پاسخ ایمونوژنسیته واکسن ها در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

6

بررسی شیوع  CMV  در بیماران پیوندی

7

ارتباط شدت کموتراپی و امکان  ابتلا به عفونت های پنوموسیستیس کارینی در افراد مبتلا لوکمی لنفوپلاستیک حاد

8

عوامل عفونی منتقله به دنبال ترانسفیوژن

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست