سوالات متداول درباره کمیته اخلاق

لطفا قبل از هر تماسی، این سوالات متداول (FAQ) را مطالعه فرمایید. تنها در صورتی از روش‌های دیگر استفاده کنید که پاسخ خود را در سوالات متداول پیدا نکنید.

بمنظور گرفتن کد اخلاق برای پایان نامه چه مراحلی باید طی کنم؟

کد اخلاق پایان نامه کی صادر می شود؟

چگونه می توانم شماره ثبت و  تاریخ ثبت و کد اخلاق صادرشده پایان نامه خود  را ببینم؟

 چگونه می توانم کد اخلاق صادر شده  جهت پایان نامه خود را مشاهده نمایم؟

 با چه تلفن هایی می توانم با کارشناسان معاونت پژوهشی  دانشکده پزشکی تماس حاصل نمایم؟