×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/15 - 11:27
  • بازدید : 127
  • تعداد بازدیدکننده : 122
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دکتر محمدجواد نصیری:

اثر بداکوئیلین در درمان سل مقاوم : مرور سیستماتیک و متاانالیز مطالعات کارآزمایی بالینی (+فیلم)

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 139721
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست