×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سبرای درطیافت هر کدام از موارد زیبسیبسیبیر روی آن کلیک کنید

برای دریافت هر کدام از موارد زیر روی آن کلیک کنید


 

 آئین نامه  و دستور العمل انتخاب و انجام پایان‌نامه پزشکی عمومی

 الگوی پایان‌نامه دانشجویان پزشکی عمومی

 فرم دفاع پایان‌نامه پزشکی عمومی(RT-2)

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی از واحد فارغ التحصیلی دریافت شود.

 

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد(RT-7)

الگوی نگارش پایان‌نامه های مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی(PhD) و کارشناسی ارشد(Msc)

 فرم دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد(RT-8)

 فرم ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی) PhD)

 

 آئین نامه آموزشی اجرایی پایان‌نامه دوره تخصصی و دوره فوق تخصصی

 الگوی پایان‌نامه دوره تخصصی و دوره فوق تخصصی

 فرم دفاع پایان‌نامه(دوره تخصصی- دوره فوق تخصصی) (RT-4)

 جدول ارزشیابی پایان‌نامه های دوره های تخصصی و فوق تخصصی توسط هیئت داوران

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره های تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ

 

 آئین نامه پژوهشی دوره دکترای تخصصی(PhD)

 فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه دکترای تخصصی(PhD) ((RT-5

 الگوی نگارش پایان‌نامه های مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی(PhD) و کارشناسی ارشد(Msc)

 فرم دفاع پایان‌نامه دکترای تخصصی(PhD) (RT-6)

 فرم ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی(PhD)

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD)

 

 ظرفیت اساتید راهنما

 فهرست پایان‌نامه ها

 تفاهم نامه با استادان خارج از دانشکده (RT-18)

 فرم اطلاعات دانشجویان خارج از دانشکده(RT-19)

 نمونه فرم رضایت نامه

 دستورالعمل کمیته اخلاق

 

 لیست حیطه ها و اولویت های پژوهشی دانشگاه

 فرم حیطه و اولویت طرح

 تفاهم نامه طرح های تحقیقاتی چندمرکزی

 فرم گزارش پیشرفت (اول/ دوم) طرح تحقیقاتی

 راهنمای تدوین فرم خبردر سیستم پژوهان

 چک لیست مقاله

 مستندات مرتبط با گرنت

 فرم پروپوزال خام

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست