×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سبرای درطیافت هر کدام از موارد زیبسیبسیبیر روی آن کلیک کنید

برای دریافت هر کدام از موارد زیر روی آن کلیک کنید


پایان‌نامه پزشکی عمومی

 آئین نامه  و دستور العمل انتخاب و انجام پایان‌نامه پزشکی عمومی

 الگوی پایان‌نامه دانشجویان پزشکی عمومی

 فرم دفاع پایان‌نامه پزشکی عمومی(RT-2)

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی از واحد فارغ التحصیلی دریافت شود.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد(RT-7)

الگوی نگارش پایان‌نامه های مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی(PhD) و کارشناسی ارشد(Msc)

 فرم دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد(RT-8)

 فرم ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(PhD)

پایان‌نامه دوره تخصصی و فوق تخصصی

 آئین نامه آموزشی اجرایی پایان‌نامه دوره تخصصی و دوره فوق تخصصی

 الگوی پایان‌نامه دوره تخصصی و دوره فوق تخصصی

 فرم دفاع پایان‌نامه(دوره تخصصی- دوره فوق تخصصی) (RT-4)

 جدول ارزشیابی پایان‌نامه های دوره های تخصصی و فوق تخصصی توسط هیئت داوران

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره های تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ

پایان‌نامه دکتری تخصصی  (PhD)

آئین نامه پژوهشی دوره دکترای تخصصی(PhD)

 فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه دکترای تخصصی(PhD) ((RT-5

 الگوی نگارش پایان‌نامه های مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی(PhD) و کارشناسی ارشد(Msc)

 فرم دفاع پایان‌نامه دکترای تخصصی(PhD) (RT-6)

 فرم ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان دکتری تخصصی(PhD)

 فرم تسویه حساب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD)

سایر فرمهای پایان‌نامه ها

 ظرفیت اساتید راهنما

 فهرست پایان‌نامه ها

 تفاهم نامه با استادان خارج از دانشکده (RT-18)

 فرم اطلاعات دانشجویان خارج از دانشکده(RT-19)

 نمونه فرم رضایت نامه

 دستورالعمل کمیته اخلاق

فرم های طرح ها و گرنت ها

 لیست حیطه ها و اولویت های پژوهشی دانشگاه

 فرم حیطه و اولویت طرح

 تفاهم نامه طرح های تحقیقاتی چندمرکزی

 فرم گزارش پیشرفت (اول/ دوم) طرح تحقیقاتی

 راهنمای تدوین فرم خبردر سیستم پژوهان

 چک لیست مقاله

 مستندات مرتبط با گرنت

 فرم پروپوزال خام

فرم خبر

فرم کارگاه ها

فرم درخواست برگزاری کارگاه

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست