×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/15 - 11:33
  • بازدید : 102
  • تعداد بازدیدکننده : 100
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دکتر بابک مصطفی زاده:

الگوی پروتئومیکی سرم درمسمومیت ناشی از متانول (+فیم)

تعیین الگوی پروتئومیکی سرم در افراد با مسمومیت ناشی از متانول (کد پژوهان33229)

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 139724
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست