×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/11/09 - 08:25
  • بازدید : 121
  • تعداد بازدیدکننده : 119
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

انتصاب محمدامین توفیقی زواره بعنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

کتر ضیایی سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویان پزشکی طی ابلاغی محمدامین توفیقی زواره دانشجوی پزشکی عمومی را به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی منصوب نمودند. متن ابلاغ به شرح ذیل میباشد :

  • گروه خبری : اخبار معاونت پژوهشی,گالری تصویر
  • گروه خبری : 139880
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست