×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/03/16 - 13:05
  • بازدید : 118
  • تعداد بازدیدکننده : 116
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دکتر مژده حاکمی والا:

نقش هلیکوباکتر پیلوری در القا تولید microRNA (+فیلم)

هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori) عامل عفونت در دستگاه گوارش انسان است. miR-155 از مولکولهای مرتبط با فرآیند التهاب ناشی از عفونت H. pylori است، بنابراین شناسایی تارگتهای آن در مسیر عفونت این باکتری از طریق بررسی بیان ژنها می تواند به روشنتر شدن مسیر وابسته به miR-155 کمک کند. لذا در این مطالعه الگوی بیان miR-155 و تارگت ژن های تعیین شده برای آن در مسیر عفونت به روش RT-PCR ارزیابی شد. در مرحله نهایی همبستگی بین بیان این ژن ها تعیین شد.در کودکان مبتلا به عفونت H. pylori، بیان miR-155 به ترتیب در نمونه های سرم و بافت 42/3 و 85/3 و در نمونه های بالغین به ترتیب 61/5 و 11/10 برابر نسبت به گروه کنترل افزایش بیان داشتند. این افزایش بیان در بزرگسالان از نظر آماری معنادار بود اما در کودکان این افزایش بیان از نظر آماری معنادار نبود. بیان ژن های cd9، adam10 و mst1r در بزرگسالان مبتلا به عفونت از نظر آماری کاهش بیان معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت. بررسی همبستگی بیان ژن ها نشان داد که بین الگو بیان تارگت ژن ها همبستگی مستقیم وجود دارد.در این مطالعه افزایش بیان miR-155 در نمونه سرم بزرگسالان را می توان به عنوان شاخص تشخیص گاستریت در نظر گرفت که تایید آن به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 127529
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست