×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/04/19 - 10:40
  • بازدید : 75
  • تعداد بازدیدکننده : 74
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دکتر زهرا شمس مفرحه:

نقش ویتامین D در سلامت سلول های اندومتر رحم (+فیلم)

دسیدوایی شدن اندومتر روند مهمی در تمایز سلول های استرومایی آندومتر به سلول های گرد و شبه اپیتلیوئید است. اختلال در این فرآیند منجر به ناباروری و شکست در لانه گزینی مکرر می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ویتامینD در کشت آزمایشگاهی سلول های استرومای اندومتر بر میزان دسیدوای شدن این سلول ها است. پس از جداسازی سلول های استرومایی از نمونه‌های بیوپسی زنان بارور سالم و شناسایی آنها، سلول‌ها در دو گروه تیماربا ویتامین D و عدم تیماربا ویتامینD بمدت 12 روز کشت شدند. غلظت پرولاکتین به عنوان فاکتور نشان دهنده دسیدوایی شدن اندومتر هر 48 ساعت در محیط کشت اندازه‌گیری شد و تغییرات فراساختاری در پایان درمان بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت پرولاکتین در محیط کشت در سلول‌های دسیدوال تیمار شده با ویتامینD به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. تجزیه و تحلیل فراساختاری نشان داد که ویتامینD بسیاری از تغییرات فراساختاری سلول‌های decidualized از جمله گسترش شبکه آندوپلاسمی خشن (rER)، افزایش قطرات چربی و تعداد بالای هسته‌های گرد یوکروماتین را افزایش می‌دهد. این نتایج نشان می دهد که ویتامینD با القای روند دسیدوایی شدن در سلول های استرومای اندومتر نقش مهمی در شروع و حفظ ایفا کند. پیشنهاد میشود جهت اثبات بیشتر این یافته ها مطالعات کارازمایی بالینی در این زمینه انجام شود

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 128960
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست