×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/20 - 08:58
  • بازدید : 129
  • تعداد بازدیدکننده : 125
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

پذیرش و چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه در مجله انگلیسی زبان معاونت پژوهشی دانشکده پزشکیSchool of Medicine Students' Journal (SMSJ)

عطف به نامه شماره 107189/د/1398 مورخ 1398/10/24 معاونین محترم تحقیقات و فناوری و آموزشی دانشگاه در خصوص پذیرش یک مقاله انگلیسی زبان در یکی از مجلات ایندکس نشده دانشگاه، به اطلاع می رساند در صورت پذیرش و چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه در مجله انگلیسی زبان معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی School of Medicine Students' Journal (SMSJ)، نمره مقاله پایان نامه به شرح ذیل در نظر گرفته خواهد شد:

پزشکی عمومی: 1 نمره

کارشناسی ارشد: 1 نمره

دستیاری: امکان دفاع و تسویه حساب

لینک مجله: https://Smsjournal.net

  • گروه خبری : اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 139883
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست