×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/15 - 11:29
  • بازدید : 99
  • تعداد بازدیدکننده : 96
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دکتر احمد شالباف:

پیش بینی پاسخ به درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای تکراری برای افراد افسرده اساسی با استفاده از ارتباطات غیرخطی مغزی و روشهای یادگیری عمیق از روی سیگنال EEG (+فیلم)

پیش بینی پاسخ به درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای تکراری برای افراد افسرده اساسی با استفاده از ارتباطات غیرخطی مغزی و روشهای یادگیری عمیق از روی سیگنال EEG 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 139722
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست