خانم خاطری

مدیر امور پژوهشی

شرح وظایف

1.        مدیر اجرایی معاونت پژوهشی

2.       بررسی و آماده‌سازی طرحهای پژوهشی،  و امور مربوط به کارگاهها و سمینارها

3.      تنظیم قرار دادهای طرح های تحقیقاتی

4.      مسئول پیگیری گزارشهای مربوطه و مصوبات شوراهای برگزار شده

5.      مدیریت داخلی معاونت

6.       رابط روابط عمومی معاونت پژوهشی

7.      مسئولیت ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه

8.      امور مربوط به ابداعات و اختراعات

9.       انجام امور محوله که از طرف معاون به ایشان واگذار می شود

 

خانم پورعلی

رئیس کتابخانه

شرح وظایف

1.      مدیریت و نظارت بر امور کتابخانه دانشکده پزشکی

2.      هماهنگی با گروههای آموزشی جهت بروزرسانی منابع کتابخانه

3.     نظارت بر ثبت پایان نامه های دانشجویی در سیستم آذرخش

4-     مدیریت سالنهای کتابخانه و قسمت امانات

5-    نظارت بر فهرست نویسی کتب 

 

خانم معمار 

کارشناس مجلات دانشکده

شرح وظایف

امور دفتری و اجرایی مجله های دانشکده: فعالیتهای مرتبط با چاپ و نشر مجله با هماهنگی سردبیر و معاون پژوهشی

 

خانم شمس 

کارشناس پژوهشی

شرح وظایف

1.        انجام فعالیتهای مرتبط با پایان‌نامه ها در کلیه مقاطع

2.       نماینده اصلی در سامانه سمات در دانشکده پزشکی

3.       ارزیابی شکل و قالب پایان‌نامه ها مطابق با  الگوی دانشکده

4.     به روز رسانی بانک های اطلاعاتی  پایان‌نامه ها

5.     راهنمایی دانشجویان در خصوص نحوه پرکردن فرمها و بررسی ظرفیت اساتید راهنما

6.      انجام امور مربوط به کمیته اخلاق

 

خانم زارعی

کارشناس پژوهشی

شرح وظایف

1.        انجام فعالیتهای مرتبط با پایان‌نامه ها در کلیه مقاطع

2.       نماینده اصلی در سامانه سمات در دانشکده پزشکی

3.       ارزیابی شکل و قالب پایان‌نامه ها مطابق با  الگوی دانشکده

4.     به روز رسانی بانک های اطلاعاتی  پایان‌نامه ها

5.     راهنمایی دانشجویان در خصوص نحوه پرکردن فرمها و بررسی ظرفیت اساتید راهنما

6.      انجام امور مربوط به کمیته اخلاق

 

 

آقای هوشمند

کارشناس کتابداری

شرح وظایف

1.        امور مربوط به امانت کتاب

2.       ثبت نام و ورود اطلاعات اعضای جدید به نرم افزار کتابخانه جهت دانشجویان ، اعضا هیات علمی و کارکنان

3.      بازدید وخرید از نمایشگاه کتاب

4.      ورود اطلاعات کتب خریداری شده درسیستم نرم‌افزار کتابخانه

5.      وجین منابع فرسوده وکهنه و جایگزینی آنها با منابع جدید

6.       معرفی بانک های اطلاعات پزشکی به اعضای کتابخانه دیجیتال

7.      به روز رسانی پرتال کتابخانه دانشکده

 

آقای شهریاری 

کتابدار

شرح وظایف

1.        امور مربوط به امانت کتاب

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست