-    دانشکده پزشکی با 6718 امتیاز ، رشد 62 درصد نسبت به سال گذشته و داشتن بالاترین درصد سهم تولید علم دانشگاه (24درصد) بعنوان دانشکده منتخب در دوازدهمین جشنواره پژوهشی برگزیده شد.

-    کسب رتبه نخست در ارزشیابی سالیانه پژوهشی  دانشگاه بر اساس امتیاز خام برگرفته از فعالیت های پژوهشی در مقایسه با سایر دانشکده ها

-    2 برابر شدن  میزان مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

-    3 برابر شدن میزان مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

-    اختصاص بیشترین سهم چاپ مقالات دانشگاه

-    تصویب 116 طرح تحقیقات دانشجویی

 

منتخبین جشنواره :

استادپایه : دکتر بهرام کاظمی

دانشیار پایه : دکتر علی اصغر کلاهی

استادیار بالینی : دکتر بابک مصطفی زاده

استادیار پایه : دکتر مژگان بنده پور

 

کتاب برگزیده :

پروبیوتیک ها و کاربردهای نوین آن ها در علم پزشکی

تالیف دکتر نریمان مصفا – دکتر سید فرزین میرچراغی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست