-   دانشکده پزشکی با 7606/1 امتیاز ، رشد 13/2 درصد

 

منتخبین جشنواره :

استاد بالینی : دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی

 

کتاب برگزیده :

اصول جراحی پلاستیک تالیف دکتر پرویز مافی

فیزیولوژی انسانی سیلورتورن  ترجمه جلال زرین قلم- علی راستگار فرخ زاده- کامران قاسمی

 

دانشجویان برگزیده:

دکتر محمدمحسن مظلوم فرد دستیار ارولوژی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست