جهش 400 درصدی تعداد مقالات نسبت به سال 1392

 

رشد 114 درصدی تعداد مقالات نسبت به سال قبل


افزایش سرانه تعداد مقالات از 0/32 در سال 1392 به 1/15 در سال 1396

 

راه‌اندازی دوره مجازی روش تحقیق سطح اول (اصول نگارش پروپوزال های تحقیقاتی)
 
توسعه آزمایشگاه مرکزی
 
قرارداد دفع زباله های عفونی و شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست