• میانگین سن اساتید ارائه دهنده مقالات در سال 1391                                   48 سال

 

  • درصد مشارکت اساتید ارائه دهنده مقالات برحسب جنسیت

66% آقا                                 34% خانم

 

انواع مقالات منتشر شده در مجلات علمی ایندکس شده

درصد

انواع مقالات

43/2

نوع اول

14/5

نوع دوم

31/9

نوع سوم

10/4

نوع چهارم

 

 

بالاترین مقالات منتشر شده برحسب گروه های علوم پایه و بالینی

درصد

گروه

9/3

پزشکی اجتماعی

6/1

جراحی مغز و اعصاب

5/8

داخلی اطفال

5/2

چشم پزشکی

4/9

میکروبیولوژی

فیزیولوژی

 

بالاترین مقالات منتشر شده برحسب مراکز

درصد

گروه

36/2

دانشکده پزشکی

12/5

بیمارستان امام حسین

10/4

بیمارستان طالقانی

9

بیمارستان مفید

بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

 

 

 

 دانشکده پزشکی با رشد 25/2 درصدی صدرنشین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درصد رشد

امتیاز خام

سال

13/2

7606/1

1390

25/2

9519/7

1391

 

 

 

 


پژوهشگران برگزیده هیئت علمی در چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

 

دکتر حمیدرضا حاتم آبادی متخصص طب اورژانس با رتبه علمی دانشیار

دکتر محمد حسین سلطانی متخصص ارولو‍ژی با رتبه علمی استادیار

 

پژوهشگران منتخب دانشجویی در چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

 

دکتر نسیم زمانی

دستیار دوره فلوشیپ رشته سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

آقای رضا محبی

دانشجوی رشته پزشکی عمومی

 

اولین مجله ی انگلیسی زبان دانشکده پزشکی

 

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

فراخوان مقاله:

مجله Novelty in Biomedicine (NBM)

 

Journal of Novelty in Biomedicine (NBM)

 

 وب سایت

WWW.Journals.sbmu.ac.ir/nbm

 

پست الکترونیکی

Novelty@Sbmu.ac.ir 

 

نشانی دفتر مجله

بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان طالقانی- دانشکده پزشکی- معاونت پژوهشی تلفکس:22439951

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست