آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

Pediatric Immunology and Allergy

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سیدعلیرضا مهدویانی استاد ۱۱۴ ۳۱۳۲ ۴.۰۰% ۲۸ ۵۴
زهرا چاوش زاده نطنزی دانشیار ۱۱۸ ۱۶۵۴ ۵.۰۰% ۲۱ ۳۸
محبوبه منصوری خرقانی دانشیار ۴۸ ۶۹۹ ۳.۰۰% ۱۴ ۲۵
دل آرا بابائی دانشیار ۳۷ ۴۵۸ ۱.۰۰% ۱۲ ۲۱
مهسا رکابی استادیار ۲۲ ۱۵۴ ۱.۰۰% ۷ ۱۲
نرگس اسلامی استادیار ۲۰ ۱۰۹ ۱.۰۰% ۷ ۱۰
ثمین شرفیان اردکانی استادیار ۲۸ ۲۲۶ ۳.۰۰% ۶ ۱۵

 

 

تعداد کل مقالات

گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

تا آگوست 2023

285

 

 

شاخص  h-index

گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

تا آگوست 2023

36

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست