اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

Medical Ethics

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه اخلاق پزشکی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
مهرزاد کیانی استاد ۳۳ ۲۹۲ ۴.۰۰% ۱۱ ۱۶
شبنم بزمی دانشیار ۲۵ ۱۵۲ ۷.۰۰% ۷ ۱۲
لیلا افشار دانشیار ۲۲ ۱۱۶ ۵.۰۰% ۷ ۱۰
سیدعلی انجو استادیار ۷ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
شهریار موسوی نژاد استادیار ۲ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه اخلاق پزشکی

تا آگوست 2023

690

 

 

شاخص  h-index

گروه اخلاق پزشکی

تا آگوست 2023

51

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست