ارتوپدی

ارتوپدی

Orthopedics

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه ارتوپدی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سهراب کیهانی استاد ۵۴ ۷۹۷ ۳.۰۰% ۱۴ ۲۷
احمدرضا میربلوک دانشیار ۳۸ ۳۰۳ ۴.۰۰% ۱۲ ۱۶
محمدرضا عباسیان دانشیار ۳۷ ۴۳۲ ۱.۰۰% ۱۱ ۲۰
علیرضا منافی راثی استاد ۲۴ ۳۱۷ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۷
غلامحسین کاظمیان استاد ۱۳ ۲۹۱ ۰.۰۰% ۱۰ ۱۳
فیروز مددی دانشیار ۲۱ ۲۰۶ ۲.۰۰% ۱۰ ۱۳
عادل ابراهیم پورجعفری نژاد استاد ۶۴ ۳۱۵ ۳.۰۰% ۹ ۱۶
سیدمرتضی کاظمی استاد ۳۲ ۲۷۳ ۱.۰۰% ۹ ۱۵
حمیدرضا اصلانی استاد ۳۰ ۲۴۵ ۳.۰۰% ۸ ۱۴
علی اکبر اسماعیلی جاه استاد ۱۶ ۲۶۰ ۰.۰۰% ۷ ۱۶
محمدرضا میناتورسجادی دانشیار ۳۴ ۱۶۸ ۱.۰۰% ۷ ۱۲
محسن کرمی دانشیار ۲۲ ۱۵۲ ۱.۰۰% ۷ ۱۲
فریور عبدالله زاده لاهیجی دانشیار ۱۲ ۱۰۱ ۰.۰۰% ۷ ۱۰
محمد امامی مقدم تهرانی دانشیار ۷ ۱۹۰ ۰.۰۰% ۶ ۷
امین کریمی استادیار ۱۷ ۱۱۸ ۲.۰۰% ۶ ۱۰
رضا زندی دانشیار ۲۸ ۱۲۰ ۰.۰۰% ۵ ۱۰
سیدمحمد قریشی دانشیار ۱۸ ۷۹ ۱.۰۰% ۵ ۸
مهرداد صدیقی شمامی دانشیار ۲۹ ۶۰ ۸.۰۰% ۵ ۶
محمدعلی اخوت پور دانشیار ۲۷ ۱۰۰ ۰.۰۰% ۴ ۹
آرش ملکی استادیار ۹ ۸۲ ۱.۰۰% ۴ ۹
محمدمهدی امیدیان استادیار ۱۳ ۷۴ ۲.۰۰% ۴ ۸
رضا مینائی نوشهر استادیار ۷ ۷۴ ۰.۰۰% ۴ ۷
سیدمحمد جزایری دانشیار ۷ ۶۵ ۰.۰۰% ۴ ۷
رضا توکلی دارستانی دانشیار ۱۰ ۵۴ ۰.۰۰% ۴ ۷
سیدمهدی حسینی خامنه دانشیار ۷ ۸۵ ۰.۰۰% ۳ ۷
میثم جعفری کافی آبادی استادیار ۱۳ ۱۹ ۵.۰۰% ۳ ۴
امیر بیسادی استادیار ۴ ۳۰ ۰.۰۰% ۲ ۴
میربهادر اطهاری استادیار ۳ ۲۲ ۰.۰۰% ۲ ۳
فرزاد عموزاده عمرانی دانشیار ۱۰ ۱۷ ۰.۰۰% ۲ ۴
تورج شفقی استادیار ۲ ۱۶ ۰.۰۰% ۲ ۲
امیر صباغ زاده ایرانی استادیار ۱۴ ۱۴ ۰.۰۰% ۲ ۳
فرساد بیگلری استادیار ۱۸ ۱۱ ۰.۰۰% ۲ ۲
حسن براتی استادیار ۱۱ ۱ ۱۰۰.۰۰% ۱ ۰
مجتبی باروت کوب استادیار ۱۲ ۰   ۰ ۰
امیر مهرور استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
شاهین طالبی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه ارتوپدی

تا آگوست 2023

396

 

 

شاخص  h-index

گروه ارتوپدی

تا آگوست 2023

26

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست