ارولوژی

ارولوژی

Urology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه ارولوژی 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
عباس بصیری استاد ممتاز ۲۳۴ ۳۴۴۲ ۳.۰۰% ۳۱ ۴۵
ناصر سیم فروش استاد ممتاز ۱۸۲ ۲۳۴۳ ۷.۰۰% ۲۴ ۳۷
ناصر شخص سلیم استاد ۶۱ ۱۱۵۶ ۳.۰۰% ۲۱ ۳۲
سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی استاد ۷۴ ۱۷۶۱ ۲.۰۰% ۲۰ ۳۹
علی طبیبی استاد ۶۶ ۱۱۲۳ ۴.۰۰% ۱۹ ۳۰
سیدیوسف حسینی استاد ۲۷ ۱۰۸۱ ۱.۰۰% ۱۸ ۲۷
سیدجلیل حسینی استاد ۸۳ ۹۳۷ ۲.۰۰% ۱۶ ۲۸
محمدرضا رزاقی استاد ۱۱۵ ۷۹۶ ۱۳.۰۰% ۱۶ ۲۲
امیرحسین کاشی استادیار ۵۵ ۶۶۱ ۶.۰۰% ۱۶ ۲۴
محمدهادی رادفر دانشیار ۵۲ ۸۰۸ ۱.۰۰% ۱۵ ۲۷
اکبر نورعلیزاده دانشیار ۵۱ ۶۲۲ ۴.۰۰% ۱۵ ۲۱
فرزانه شریفی اقدس استاد ۷۳ ۶۰۰ ۲.۰۰% ۱۴ ۲۰
محمدحسین سلطانی دانشیار ۵۰ ۵۲۷ ۲.۰۰% ۱۳ ۲۰
محمد سلیمانی دانشیار ۳۶ ۳۴۱ ۱.۰۰% ۱۳ ۱۷
فرید دادخواه استاد ۳۷ ۷۱۹ ۱.۰۰% ۱۲ ۲۶
حسین کرمی استاد ۲۳ ۵۰۳ ۱.۰۰% ۱۲ ۲۲
بابک جوانمرد دانشیار ۴۸ ۴۰۵ ۱۰.۰۰% ۱۲ ۱۷
سیدفرزاد علامه استادیار ۶۳ ۳۳۶ ۱۳.۰۰% ۱۰ ۱۶
امیررضا عابدی دانشیار ۳۵ ۲۹۴ ۶.۰۰% ۱۰ ۱۶
مریم طاهری استادیار ۳۹ ۲۶۶ ۴.۰۰% ۹ ۱۵
علیرضا لاشییء دانشیار ۲۸ ۲۲۸ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
آناهیتا انصاری جعفری استادیار ۱۲ ۸۰ ۰.۰۰% ۵ ۸
نسترن محمودنژاد استادیار ۱۴ ۴۸ ۲.۰۰% ۴ ۶
مجید علی عسگری استاد ۸ ۳۷ ۰.۰۰% ۴ ۶
نوید معصومی گنجگاه استادیار ۱۰ ۳۳ ۰.۰۰% ۳ ۵
سارا کریمی استادیار ۴ ۳۳ ۰.۰۰% ۳ ۴
میثم قائدی استادیار ۱ ۷ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه ارولوژی

تا آگوست 2023

920

 

 

شاخص  h-index

گروه ارولوژی

تا آگوست 2023

45

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست