ایمونولوژی

ایمونولوژی

Immunology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه ایمونولوژی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
اسماعیل مرتاض استاد ۲۰۰ ۴۰۷۶ ۶.۰۰% ۳۵ ۵۴
سیدمحمودمسیحا هاشمی دانشیار ۱۵۶ ۳۵۱۱ ۵.۰۰% ۳۲ ۵۲
سیدامیر جلالی دانشیار ۴۸ ۱۱۵۲ ۷.۰۰% ۱۸ ۳۳
نریمان مصفا استاد ۹۵ ۸۹۹ ۵.۰۰% ۱۸ ۲۵
سعید نمکی دانشیار ۴۴ ۶۰۵ ۴.۰۰% ۱۶ ۲۳
مهدی شعبانی دانشیار ۵۹ ۷۰۲ ۸.۰۰% ۱۵ ۲۴
مهرناز مصداقی دانشیار ۵۹ ۶۲۴ ۳.۰۰% ۱۵ ۲۴
مصطفی حاجی ملا حسینی استاد ۴۳ ۵۴۱ ۱۰.۰۰% ۱۵ ۲۱
داور امانی سقزچی استاد ۵۲ ۶۳۶ ۴.۰۰% ۱۳ ۲۳
فرشید یگانه دانشیار ۳۳ ۴۴۵ ۷.۰۰% ۱۲ ۲۰
ماندانا ستاری استاد ۲۹ ۳۴۶ ۲.۰۰% ۱۲ ۱۸
فروزان کریمی دانشیار ۱۰ ۷۴ ۲.۰۰% ۳ ۸
شیده مهرمفخم مربی ۱ ۷ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه ایمونولوژی

تا آگوست 2023

690

 

 

شاخص  h-index

گروه ایمونولوژی

تا آگوست 2023

51

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست