بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

Endocrinology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه غدد درون ریز و متابولیسم

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
فریدون عزیزی استاد ممتاز ۱۵۲۳ ۳۵۹۴۸ ۱۸.۰۰% ۸۱ ۱۳۵
فرهاد حسین پناه قصبه استاد ۲۱۳ ۴۷۸۹ ۶.۰۰% ۳۶ ۶۳
نوید سعادت دامغانی دانشیار ۴۳ ۲۳۱۶ ۱.۰۰% ۲۱ ۴۳
مجید ولی زاده استاد ۹۶ ۶۴۱ ۸.۰۰% ۱۳ ۲۱
فرزانه سروقدی دانشیار ۲۶ ۲۸۰ ۱.۰۰% ۱۱ ۱۵
مهتاب نیرومند دانشیار ۲۶ ۳۵۶ ۲.۰۰% ۹ ۱۸
علی سیامک حبیبی معینی دانشیار ۱۱ ۱۲۷۶ ۱.۰۰% ۸ ۱۱
مریم واشقانی دانشیار ۲۳ ۲۱۸ ۲.۰۰% ۸ ۱۴
شهرام علمداری دانشیار ۲۷ ۲۰۰ ۲.۰۰% ۸ ۱۳
محمدکریم شهرزاد استاد ۱۸ ۲۳۳ ۰.۰۰% ۷ ۱۵
سعید کلباسی استادیار ۱۱ ۹۳ ۷.۰۰% ۷ ۹
سیدعلیرضا عبادی دانشیار ۱۶ ۲۹۴ ۱.۰۰% ۶ ۱۶
شایسته خلیلی استادیار ۱۳ ۹۳ ۳.۰۰% ۶ ۹
کبری روحی گیلانی استادیار ۵ ۷۵ ۰.۰۰% ۴ ۵
فاطمه رحمانی استادیار ۶ ۲۴ ۴.۰۰% ۳ ۵
نوشین احمدی استادیار ۸ ۳۶ ۰.۰۰% ۳ ۶
زهرا داودی استادیار ۶ ۷۰ ۰.۰۰% ۲ ۶
سهیلا صادقی استادیار ۲ ۱۰ ۰.۰۰% ۲ ۲

 

 

تعداد کل مقالات

گروه غدد درون ریز و متابولیسم

تا آگوست 2023

1798

 

 

شاخص  h-index

گروه غدد درون ریز و متابولیسم

تا آگوست 2023

87

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست