بیماری های قلب و عروق

بیماری های قلب و عروق

Cardiology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های قلب و عروق

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
بابک شریف کاشانی استاد ۱۰۰ ۱۱۰۰ ۳.۰۰% ۱۴ ۳۰
حسین وکیلی استاد ۵۳ ۷۳۶ ۱.۰۰% ۱۱ ۲۶
عیسی خواهشی بناب دانشیار ۷۳ ۴۲۰ ۴.۰۰% ۱۰ ۱۷
سعید علیپورپارسا دانشیار ۴۳ ۳۹۵ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۸
وحید اسلامی دانشیار ۲۳ ۶۵۰ ۱.۰۰% ۹ ۲۳
حبیب الله سعادت استاد ۴۴ ۳۰۹ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
مرتضی صافی استاد ۶۴ ۳۰۰ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
ندا بهزادنیا دانشیار ۴۸ ۲۱۰ ۴.۰۰% ۹ ۱۲
محمدعلی اکبرزاده دانشیار ۳۱ ۲۱۰ ۲.۰۰% ۹ ۱۴
محمد حاجی آقاجانی استاد ۲۹ ۴۸۷ ۱.۰۰% ۸ ۲۱
محمدحسن نمازی استاد ۵۹ ۲۵۸ ۱.۰۰% ۸ ۱۳
محمد پارسا محجوب دانشیار ۳۱ ۲۴۰ ۰.۰۰% ۸ ۱۵
مریم طاهرخانی دانشیار ۲۶ ۱۷۷ ۰.۰۰% ۸ ۱۲
محمدرضا بیرانوند دانشیار ۲۰ ۱۸۰ ۱.۰۰% ۷ ۱۳
رکسانا صادقی دانشیار ۲۷ ۱۴۶ ۱.۰۰% ۷ ۱۱
محمد خانی دانشیار ۲۱ ۱۴۰ ۰.۰۰% ۷ ۱۱
محمد اسدپورپیرانفر استاد ۱۹ ۱۳۰ ۱.۰۰% ۷ ۱۱
رضا میری دانشیار ۲۰ ۸۵ ۰.۰۰% ۶ ۸
فرح نقاش زاده دانشیار ۳۱ ۹۵ ۲.۰۰% ۵ ۹
بهاره حاجی براتعلی استادیار ۸ ۷۲ ۰.۰۰% ۵ ۸
مهدی پیشگاهی استادیار ۲۲ ۵۹ ۵.۰۰% ۵ ۶
فاطمه امیدی استادیار ۱۴ ۵۹ ۳.۰۰% ۴ ۷
بهزاد حاجی مرادی استادیار ۱۲ ۵۱ ۱.۰۰% ۴ ۶
عبدالحمید باقری استادیار ۱۰ ۴۲ ۰.۰۰% ۴ ۶
مهدی شیبانی استادیار ۱۱ ۴۰ ۵.۰۰% ۴ ۶
تکتم علیرضایی دانشیار ۲۱ ۳۵ ۱۴.۰۰% ۴ ۴
مرسده کروندی دانشیار ۱۶ ۳۵ ۸.۰۰% ۴ ۵
فریبا بیات دانشیار ۱۷ ۲۷ ۰.۰۰% ۳ ۳
مهرداد جعفری فشارکی استادیار ۱۴ ۱۶ ۰.۰۰% ۳ ۳
امیر حیدری استادیار ۵ ۱۱ ۹.۰۰% ۳ ۳
عمادالدین حسینجانی استادیار ۳ ۲۸ ۰.۰۰% ۲ ۳
محمدصادق کشمیری استادیار ۱۲ ۲۴ ۸.۰۰% ۲ ۴
سپیده جعفری نائینی استادیار ۷ ۲۰ ۰.۰۰% ۲ ۴
محمداسماعیل قیداری دانشیار ۴ ۱۲ ۸.۰۰% ۱ ۳
شیده انوری استادیار ۲ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
محمدیوسف حیدری استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
مرجان هادیان استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیماری های قلب و عروق

تا آگوست 2023

563

 

 

شاخص  h-index

گروه بیماری های قلب و عروق

تا آگوست 2023

27

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست