بیماری های قلب کودکان

بیماری های قلب کودکان

Pediatric Cardiology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های قلب کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
کوروش وحیدشاهی دانشیار ۱۹ ۱۷۸ ۲.۰۰% ۸ ۱۳
شهلا رودپیما استاد ۱۷ ۲۴۵ ۰.۰۰% ۷ ۱۵
فریبا علائی استادیار ۱۵ ۵۶ ۰.۰۰% ۴ ۷
سیما رفیعیان دانشیار ۱۴ ۴۴ ۰.۰۰% ۴ ۶
علیرضا نوروزی استادیار ۱۲ ۷۵ ۱.۰۰% ۴ ۸
محمدرضا خلیلیان استادیار ۲۲ ۲۸ ۰.۰۰% ۳ ۴
تهمینه طهوری استادیار ۶ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
فاطمه وزیری چیمه استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیماری های قلب کودکان

تا آگوست 2023

94

 

 

شاخص  h-index

گروه بیماری های قلب کودکان

تا آگوست 2023

13

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست