بیوشیمی

بیوشیمی

Clinical Biochemistry

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیوشیمی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سعیده سلیمی استاد ۱۱۳ ۱۵۱۹ ۱۰.۰۰% ۲۲ ۲۹
سیامک سلامی استاد ۵۲ ۱۰۱۴ ۲.۰۰% ۱۹ ۳۱
معصومه رجبی بذل استاد ۱۰۴ ۱۱۰۴ ۸.۰۰% ۱۸ ۲۸
علی رحیمی پور استاد ۴۶ ۵۷۷ ۱.۰۰% ۱۵ ۲۲
شکوفه نوری دانشیار ۴۴ ۶۳۴ ۸.۰۰% ۱۴ ۲۴
عبدالرحیم نیک ضمیر استاد ۴۶ ۵۹۷ ۲.۰۰% ۱۴ ۲۳
سعید کریما استادیار ۲۲ ۳۴۱ ۳.۰۰% ۱۲ ۱۸
زهرا شهسواری استادیار ۳۵ ۳۹۰ ۳.۰۰% ۱۰ ۱۹
افسانه گودرزی استادیار ۲۲ ۵۰۴ ۳.۰۰% ۸ ۲۲
بهرام - غلامعلی یغمائی استاد ۱۱ ۱۶۶ ۱.۰۰% ۶ ۱۱
مجید سیرتی ثابت دانشیار ۲۱ ۱۰۷ ۱.۰۰% ۶ ۹

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیوشیمی

تا آگوست 2023

373

 

 

شاخص  h-index

گروه بیوشیمی

تا آگوست 2023

37

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست