بیولوژی و علوم تشریحی

بیولوژی و علوم تشریحی

Anatomical Sciences

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیولوژی و علوم تشریحی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
محمد بیات استاد ۱۳۳ ۱۹۶۷ ۲۶.۰۰% ۲۷ ۳۴
عباس پیریایی استاد ۱۰۸ ۱۹۳۵ ۴.۰۰% ۲۶ ۳۷
حجت اله عباس زاده دانشیار ۸۸ ۱۰۷۳ ۱۶.۰۰% ۲۱ ۳۰
محمدامین عبدالهی فر استادیار ۱۶۴ ۱۶۱۱ ۱۵.۰۰% ۲۰ ۲۸
معرفت غفاری نوین استاد ۱۰۸ ۱۲۱۵ ۴.۰۰% ۲۰ ۲۸
حمید نظریان دانشیار ۷۷ ۱۱۳۵ ۳.۰۰% ۱۸ ۳۰
عبداله امینی دانشیار ۸۰ ۷۸۴ ۲۸.۰۰% ۱۷ ۲۳
عباس علی آقایی شفیع آبادی استادیار ۱۰۱ ۹۱۰ ۲۰.۰۰% ۱۶ ۲۳
یوسف صادقی استاد ۵۷ ۶۶۴ ۵.۰۰% ۱۶ ۲۲
رضا ماستری فراهانی استاد ۴۴ ۴۲۹ ۲.۰۰% ۱۲ ۱۸
محسن نوروزیان استاد ۴۴ ۴۱۱ ۴.۰۰% ۱۲ ۱۷
محمدحسن حیدری استاد ۳۹ ۳۹۱ ۱.۰۰% ۱۲ ۱۷
زهرا شمس مفرحه استادیار ۲۳ ۱۹۶ ۴.۰۰% ۸ ۱۳
فاطمه فدائی فتح آبادی دانشیار ۸ ۱۸۲ ۱.۰۰% ۵ ۸
سمانه برنجیان استادیار ۳ ۱۱۱ ۰.۰۰% ۳ ۳
احمد امینی افشار مربی ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیولوژی و علوم تشریحی

تا آگوست 2023

595

 

 

شاخص  h-index

گروه بیولوژی و علوم تشریحی

تا آگوست 2023

39

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست