جراحی اطفال

جراحی اطفال

Pediatric Surgery

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه جراحی اطفال

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
احمد خالق نژادطبری استاد 43 324 0.02 10 15
محسن روزرخ استاد 49 285 0.02 10 15
علیرضا میرشمیرانی استاد 37 266 0.03 10 13
لیلی مهاجرزاده دانشیار 37 179 0.03 8 12
ناصر صادقیان استاد 13 179 0 6 13
فتح اله روشن ضمیر استادیار 15 98 0 5 9
جواد غروبی دانشیار 26 84 0 5 8
عبدالرحیم قاسمی استادیار 10 415 0 3 10
مهدی صرافی استادیار 10 9 0 2 3
غلامرضا ابراهیمی سراج استادیار 3 1 0 1 1
مهرداد ایزدی استادیار 0 0 0 0 0

 

 

تعداد کل مقالات

گروه جراحی اطفال

تا آگوست 2023

128

 

 

شاخص  h-index

گروه جراحی اطفال

تا آگوست 2023

15

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست