جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

Neurosurgery

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه جراحی مغز و اعصاب 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
علیرضا زالی استاد ۱۵۰ ۱۴۹۴ ۲.۰۰% ۲۰ ۳۳
گیو شریفی استاد ۱۳۱ ۷۲۰ ۸.۰۰% ۱۴ ۱۸
امیدوار رضائی میرقائد استاد ۷۲ ۶۹۷ ۲.۰۰% ۱۴ ۲۳
سهراب شهزادی استاد ۵۱ ۵۶۵ ۲.۰۰% ۱۴ ۲۲
محمد صمدیان استاد ۸۲ ۴۵۷ ۳.۰۰% ۱۳ ۱۵
حسن رضا محمدی دانشیار ۳۸ ۳۹۶ ۶.۰۰% ۱۲ ۱۹
امیرسعید صدیقی دانشیار ۳۵ ۳۴۷ ۱.۰۰% ۱۲ ۱۷
شیرزاد ازهری استاد ۲۸ ۳۳۵ ۵.۰۰% ۱۲ ۱۷
سعید اورعی یزدانی استادیار ۳۶ ۴۶۳ ۳.۰۰% ۱۰ ۲۱
افسون صدیقی دانشیار ۲۷ ۲۵۷ ۱.۰۰% ۹ ۱۵
احسان مرادی استادیار ۲۴ ۵۹۲ ۷۴.۰۰% ۸ ۱۲
حمیدرضا خیاط کاشانی دانشیار ۳۱ ۱۸۸ ۱.۰۰% ۸ ۱۳
حسین نایب آقایی دانشیار ۱۴ ۱۵۰ ۲.۰۰% ۷ ۱۲
کاوه ابراهیم زاده دانشیار ۳۸ ۱۴۴ ۲.۰۰% ۷ ۹
سهراب صادقی دانشیار ۱۱ ۱۰۷ ۱.۰۰% ۶ ۱۰
سیدعلی موسوی نژاد استادیار ۱۶ ۷۵ ۱.۰۰% ۶ ۸
خلیل کملاخ استادیار ۱۸ ۵۵ ۵.۰۰% ۵ ۷
محمدرضا شاه محمدی استادیار ۲۱ ۵۴ ۵.۰۰% ۵ ۶
محمد حلاج نژاد استادیار ۱۴ ۶۳ ۰.۰۰% ۴ ۸
حسین صفدری قندهاری دانشیار ۳ ۲۳ ۰.۰۰% ۳ ۳
سیدمحمود طباطبایی استاد ۴ ۲۱ ۴.۰۰% ۳ ۴
عبدالناصر فرزان استادیار ۶ ۱۱ ۰.۰۰% ۲ ۳
محسن کوشا استادیار ۳ ۴۰ ۰.۰۰% ۱ ۳

 

 

تعداد کل مقالات

گروه جراحی مغز و اعصاب

تا آگوست 2023

625

 

 

شاخص  h-index

گروه جراحی مغز و اعصاب

تا آگوست 2023

34

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست