جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک

Plastic and Reconstructive Surgery

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه جراحی پلاستیک

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
عبدالجلیل کلانترهرمزی استاد ۳۸ ۲۹۶ ۶.۰۰% ۱۲ ۱۵
سیداسماعیل حسن پورآونجی استاد ۲۴ ۱۹۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۳
صدرالله معتمد استاد ۲۷ ۲۲۷ ۱.۰۰% ۸ ۱۴
فیض اله نیازی دانشیار ۲۲ ۱۵۱ ۳.۰۰% ۷ ۱۲
شاهین محمدصادقی دانشیار ۸ ۱۱۶ ۰.۰۰% ۵ ۸
ناصر مظفری دانشیار ۱۵ ۱۰۷ ۲.۰۰% ۵ ۹
سیدمهدی موسوی زاده احمدآبادی دانشیار ۱۲ ۸۳ ۰.۰۰% ۴ ۹
مسعود یاوری استاد ۱۹ ۷۸ ۱.۰۰% ۴ ۷
عبدالرضا روئین تن دانشیار ۸ ۲۵ ۰.۰۰% ۳ ۵
خلیل رستمی یوشانلوئی استادیار ۴ ۹۰ ۰.۰۰% ۲ ۴
ثریا شاهرخ شهرکی استادیار ۴ ۴ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه جراحی پلاستیک

تا آگوست 2023

131

 

 

شاخص  h-index

گروه جراحی پلاستیک

تا آگوست 2023

17

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست