خون و سرطان اطفال

خون و سرطان اطفال

Pediatric Hematology and Oncology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه خون و سرطان اطفال

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
پیمان عشقی استاد ۱۱۹ ۱۷۲۸ ۴.۰۰% ۲۱ ۳۸
ثمین علوی بجستانی استاد ۶۶ ۳۹۰ ۱.۰۰% ۱۳ ۱۶
محمدتقی ارزانیان استاد ۴۳ ۳۵۷ ۱.۰۰% ۱۲ ۱۶
بی بی شهین شمسیان استاد ۵۸ ۳۴۳ ۱.۰۰% ۱۱ ۱۶
مهشید مهدیزاده استاد ۴۷ ۲۷۳ ۲.۰۰% ۹ ۱۵
مژگان هاشمیه استاد ۳۲ ۲۱۷ ۱۰.۰۰% ۹ ۱۴
نادر ممتازمنش استادیار ۱۳ ۴۹ ۲.۰۰% ۴ ۶
فاطمه ملک استادیار ۲۰ ۴۸ ۲.۰۰% ۴ ۶
شیوا نظری دانشیار ۲۰ ۴۰ ۰.۰۰% ۴ ۶
پرستو ملائی توانی استادیار ۲ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه خون و سرطان اطفال

تا آگوست 2023

330

 

 

شاخص  h-index

گروه خون و سرطان اطفال

تا آگوست 2023

23

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست