داخلی

داخلی

Internal Medicine

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه داخلی 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
فرامرز درخشان استادیار ۳۲ ۵۷۲ ۱.۰۰% ۱۳ ۲۳
مقداد صداقت استادیار ۲۳ ۳۶۳ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۹
پریسا طاهری تنجانی دانشیار ۱۹ ۲۸۸ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
سمیه لوک زاده استادیار ۱۸ ۶۲۳ ۲.۰۰% ۶ ۱۸
علی پیرصالحی استادیار ۲۷ ۱۲۶ ۲.۰۰% ۶ ۱۰
سیدمجتبی نکوقدم مطلق استادیار ۱۲ ۳۶۷ ۰.۰۰% ۵ ۱۲
حمیدرضا جباردارجانی استاد ۱۳ ۱۲۱ ۶.۰۰% ۵ ۱۱
علی چراغوندی دانشیار ۱۴ ۷۵ ۰.۰۰% ۵ ۸
سمیه فاطمی زاده استادیار ۷ ۵۷ ۱.۰۰% ۴ ۷
شیدا ملکیان استادیار ۳ ۱۸ ۰.۰۰% ۳ ۳
مینو حیدری الماسی استادیار ۷ ۱۳ ۰.۰۰% ۳ ۳
سیده لیلا محمودیه استادیار ۸ ۹۴ ۳.۰۰% ۳ ۸
لیلا باقری استادیار ۳ ۱۰۸ ۰.۰۰% ۲ ۳
آدینه طاهرخانی استادیار ۶ ۳۱ ۰.۰۰% ۲ ۵
مهنا کاظم پور استادیار ۸ ۱۵ ۰.۰۰% ۲ ۳
افسانه صفاریان استادیار ۲ ۸ ۰.۰۰% ۱ ۲
مشکات اکبریان استادیار ۱ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
محمد صالحی استادیار ۵ ۰   ۰ ۰
فرناز صابریان استادیار ۳ ۰   ۰ ۰
صدیقه سادات اخلاقی استادیار ۲ ۰   ۰ ۰
سینا همائی بروجنی استادیار ۲ ۰   ۰ ۰
الهام کیخا استادیار ۱ ۰   ۰ ۰
فاطمه السادات میرابوطالبی استادیار ۱ ۰   ۰ ۰
مریم گل محمدی استادیار ۱ ۰   ۰ ۰
آرزو رنجبرآرانی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
مجید آزادگان استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه داخلی

تا آگوست 2023

297

 

 

شاخص  h-index

گروه داخلی

تا آگوست 2023

35

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست