روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

Clinical Psychology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه روانشناسی بالینی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
مریم بختیاری استاد ۳۳ ۲۵۵ ۱.۰۰% ۹ ۱۵
عباس مسجدی آرانی دانشیار ۱۴ ۱۰۰ ۱.۰۰% ۶ ۹
سیدعبدالمجید بحرینیان دانشیار ۴ ۲۳۳ ۱.۰۰% ۴ ۴
هدی دوس علی وند استادیار ۹ ۵۴ ۳.۰۰% ۳ ۷
بنفشه مهاجرین ایروانی استادیار ۳ ۲۲ ۰.۰۰% ۲ ۳
محمد نوری مربی ۴ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۲
امیرسام کیانی مقدم استادیار ۷ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه روانشناسی بالینی

تا آگوست 2023

57

 

 

شاخص  h-index

گروهروانشناسی بالینی

تا آگوست 2023

14

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست