روانپزشکی

روانپزشکی

Psychiatry

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه روانپزشکی 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
کوروش ساکی دانشیار ۴۴ ۱۹۹۶ ۹.۰۰% ۲۵ ۴۴
محمدتقی یاسمی استاد ۳۶ ۳۳۰۴ ۱.۰۰% ۲۰ ۳۶
جمال شمس استاد ۷۷ ۹۲۰ ۲.۰۰% ۱۸ ۲۶
سیدمهدی صمیمی اردستانی دانشیار ۳۵ ۴۵۲ ۱۲.۰۰% ۱۲ ۲۰
رزیتا داوری آشتیانی دانشیار ۲۲ ۴۳۰ ۱.۰۰% ۱۰ ۲۰
علیرضا ظهیرالدین استاد ۴۰ ۲۹۸ ۵.۰۰% ۱۰ ۱۵
مژگان خادمی دانشیار ۲۵ ۲۷۲ ۱.۰۰% ۷ ۱۶
مصطفی حمدیه استاد ۳۲ ۲۴۲ ۴.۰۰% ۷ ۱۵
ساسان واثق استادیار ۱۰ ۳۰۲ ۱.۰۰% ۶ ۱۰
فریبا عربگل دانشیار ۱۷ ۱۷۱ ۱.۰۰% ۶ ۱۳
عبداله فرهادی نسب استاد ۱۸ ۱۶۱ ۱.۰۰% ۶ ۱۲
نرگس بیرقی دانشیار ۱۶ ۱۲۷ ۰.۰۰% ۶ ۱۱
کتایون رازجویان دانشیار ۲۵ ۸۳ ۲.۰۰% ۶ ۸
علی خردمند دانشیار ۴۰ ۷۷ ۷.۰۰% ۵ ۷
آزاده مظاهری میبدی دانشیار ۱۰ ۷۷ ۰.۰۰% ۵ ۸
سیدشهاب بنی هاشم استادیار ۱۷ ۴۸ ۰.۰۰% ۵ ۶
یوسف سمنانی دانشیار ۵ ۱۱۴ ۱.۰۰% ۴ ۵
علیرضا شمسی استادیار ۱۱ ۵۲ ۱.۰۰% ۴ ۷
غزال زاهد استادیار ۱۷ ۵۰ ۴.۰۰% ۴ ۶
سیدسعید صدر استادیار ۱۴ ۴۸ ۰.۰۰% ۴ ۶
میثم پورغلامی مرکه استادیار ۴ ۱۲۹ ۱.۰۰% ۳ ۴
سیده مروارید نیشابوری استادیار ۱۱ ۱۱۹ ۰.۰۰% ۳ ۱۰
سمیه معتضدیان استادیار ۱۱ ۸۷ ۲.۰۰% ۳ ۹
رویا وزیری حرمی استادیار ۶ ۶۱ ۰.۰۰% ۳ ۶
فاطمه هادی استادیار ۲۴ ۳۹ ۱۰.۰۰% ۳ ۵
نیلوفر مهدوی هزاوه استادیار ۲ ۲۸۲ ۰.۰۰% ۱ ۲
شیوا ایلیائی استادیار ۱ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۱
نسترن سامانی استادیار ۳ ۰   ۰ ۰
مهدیه گلستانی فرد استادیار ۱ ۰   ۰ ۰
نرگس عادل استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
هادی خداپرست استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
امین صلحی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه روانپزشکی

تا آگوست 2023

467

 

 

شاخص  h-index

گروه روانپزشکی

تا آگوست 2023

46

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست