روماتولوژی

روماتولوژی

Rheumatology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه روماتولوژی

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
زهرا ذاکری استاد 46 710 0.02 16 25
آرمان احمدزاده دانشیار 35 452 0.01 11 20
محمدمهدی امام استادیار 9 88 0.01 5 9
علیرضا رجائی دانشیار 13 76 0.01 5 8
آناهیتا امیرپور استادیار 9 60 0 5 7
فرانه فرساد استادیار 8 32 0 4 5
پریسا دلکش استادیار 2 15 0 2 2
محمد مسلمی زاده استادیار 2 6 0 1 2

 

 

تعداد کل مقالات

گروه روماتولوژی

تا آگوست 2023

109

 

 

شاخص  h-index

گروه روماتولوژی

تا آگوست 2023

22

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست