طب اورژانس

طب اورژانس

Emergency and Critical Care Medicine

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه طب اورژانس 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سعید صفری دانشیار ۸۲ ۱۱۸۲ ۱.۰۰% ۱۹ ۳۲
حمیدرضا حاتم آبادی استاد ۶۶ ۶۷۸ ۳.۰۰% ۱۶ ۲۳
کامران حیدری دانشیار ۳۹ ۵۳۰ ۱.۰۰% ۱۳ ۲۲
علی ارحمی دولت آبادی استاد ۳۰ ۴۳۶ ۱.۰۰% ۱۱ ۲۰
حمید کریمان استاد ۲۹ ۳۴۶ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۸
مصطفی علوی مقدم استاد ۴۰ ۲۸۱ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۵
افشین امینی دانشیار ۳۷ ۷۹۰ ۵۷.۰۰% ۹ ۱۷
علی شهرامی دانشیار ۲۱ ۴۴۵ ۱.۰۰% ۹ ۲۱
محمدمهدی فروزانفر استاد ۳۵ ۳۶۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۸
حجت درخشان فر دانشیار ۳۶ ۲۹۵ ۱.۰۰% ۷ ۱۶
بهروز هاشمی دانشیار ۲۰ ۲۰۶ ۱.۰۰% ۷ ۱۴
مجید شجاعی دانشیار ۲۶ ۱۵۱ ۱.۰۰% ۶ ۱۲
علی وفائی دانشیار ۱۸ ۱۴۸ ۰.۰۰% ۶ ۱۲
حسین علیمحمدی دانشیار ۲۰ ۱۳۷ ۰.۰۰% ۶ ۱۱
سحر میربها استادیار ۱۶ ۶۳ ۳.۰۰% ۵ ۷
مهرداد تقی زاده استادیار ۷ ۶۵ ۱.۰۰% ۴ ۷
آنیتا سبزقبائی دانشیار ۱۰ ۵۹ ۱.۰۰% ۴ ۷
علیرضا مجیدی دانشیار ۸ ۵۳ ۰.۰۰% ۴ ۷
پروین کاشانی دانشیار ۱۱ ۳۱ ۰.۰۰% ۴ ۵

 

 

تعداد کل مقالات

گروه طب اورژانس

تا آگوست 2023

330

 

 

شاخص  h-index

گروه طب اورژانس

تا آگوست 2023

35

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست