طب نوزادی و پیرامون تولد

طب نوزادی و پیرامون تولد

Neonatology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه طب نوزادی و پیرامون تولد

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سیدابوالفضل افجه استادیار ۲۱ ۱۸۹ ۲.۰۰% ۹ ۱۳
رضا سعیدی استاد ۵۸ ۲۳۷ ۵.۰۰% ۱۰ ۱۳
مرضیه مداح استادیار ۱۴ ۱۸۸ ۴.۰۰% ۸ ۱۳
علیرضا مرندی استاد ۹ ۱۴۸ ۱.۰۰% ۷ ۹
میترا رادفر دانشیار ۲۲ ۱۱۸ ۰.۰۰% ۷ ۱۰
محمد کاظمیان استاد ۳۹ ۱۳۶ ۲.۰۰% ۶ ۱۰
مینو فلاحی دانشیار ۴۲ ۱۰۸ ۷.۰۰% ۶ ۹
شمس اله نوری پور دانشیار ۱۶ ۹۲ ۱.۰۰% ۵ ۹
علی ناصح استادیار ۱۳ ۵۵ ۷.۰۰% ۵ ۷
سیدحسین فخرایی استاد ۱۹ ۳۷ ۲.۰۰% ۴ ۵
شهرزاد طباطبایی استادیار ۸ ۵۰ ۰.۰۰% ۳ ۷
مریم خشنودشریعتی استادیار ۱۰ ۴۹ ۰.۰۰% ۳ ۶
نعیمه تسلیمی طالقانی دانشیار ۲۲ ۳۵ ۲.۰۰% ۳ ۵
شیرین محمدی استادیار ۲ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۲
فرزانه پالیزبان استادیار ۳ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه طب نوزادی و پیرامون تولد

تا آگوست 2023

213

 

 

شاخص  h-index

گروه طب نوزادی و پیرامون تولد

تا آگوست 2023

17

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست