طب ورزشی

طب ورزشی

Sport and Exercise Medicine

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه طب ورزشی

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
شاهین صالحی دانشیار ۱۹ ۶۷ ۴.۰۰% ۴ ۷
محمد حسبی استادیار ۱۳ ۵۶ ۰.۰۰% ۴ ۷
امیرحسین عابدی یکتا دانشیار ۱۲ ۳۵ ۰.۰۰% ۴ ۵
مهرشاد پورسعیداصفهانی استادیار ۷ ۱۴ ۰.۰۰% ۲ ۳

 

 

تعداد کل مقالات

گروه طب ورزشی

تا آگوست 2023

30

 

 

شاخص  h-index

گروه طب ورزشی

تا آگوست 2023

6

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست