فارماکولوژی

فارماکولوژی

Pharmacology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه فارماکولوژی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
ابوالحسن احمدیانی استاد ۱۹۳ ۵۳۷۹ ۳.۰۰% ۳۶ ۶۵
مرجان نصیری اصل استاد ۹۰ ۴۲۰۳ ۲.۰۰% ۳۳ ۶۴
حسن نیک نژاد دانشیار ۱۱۰ ۲۹۸۸ ۱۷.۰۰% ۳۱ ۵۲
معصومه جرجانی استاد ۶۶ ۱۸۸۹ ۳.۰۰% ۱۹ ۴۲
حمیدرضا جمشیدی استاد ۵۶ ۱۳۵۴ ۴.۰۰% ۱۸ ۳۶
معصومه ثابت کسائی استاد ۵۱ ۹۳۶ ۳.۰۰% ۱۸ ۲۹
سیاوش پرورده دانشیار ۳۹ ۱۰۵۱ ۶.۰۰% ۱۷ ۳۲
سیدعلی ضیایی استاد ۷۲ ۹۱۶ ۵.۰۰% ۱۷ ۲۷
علی حائری استاد ۳۲ ۱۰۱۵ ۱.۰۰% ۱۶ ۳۱
شادی بنی اسدی استاد ۵۳ ۵۹۴ ۸.۰۰% ۱۴ ۲۳
ترانه معینی زنجانی استادیار ۳۰ ۴۳۴ ۴.۰۰% ۱۳ ۲۰
بابک غلامین استادیار ۱۴ ۲۱۷ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
خجسته جوهرچی دانشیار ۱۴ ۱۵۲ ۲.۰۰% ۷ ۱۲
محمدهادی فرجو استادیار ۹ ۱۲۴ ۱.۰۰% ۵ ۹
محمدعباس شیخ الاسلامی استادیار ۱۰ ۸۲ ۷.۰۰% ۵ ۹
فاطمه محبوبی فرد استادیار ۱۵ ۷۹ ۸.۰۰% ۵ ۸
مالک زارع استادیار ۹     ۴  

 

 

تعداد کل مقالات

گروه فارماکولوژی

تا آگوست 2023

769

 

 

شاخص  h-index

گروه فارماکولوژی

تا آگوست 2023

62

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست