فیزیولوژی

فیزیولوژی

Physiology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه فیزیولوژی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
فرشته معتمدی استاد ۱۱۵ ۲۸۰۵ ۵.۰۰% ۳۲ ۴۷
مهیار جان احمدی استاد ۱۴۲ ۱۴۷۶ ۱۱.۰۰% ۲۲ ۳۰
جلال زرین قلم مقدم استاد ۶۹ ۹۶۹ ۱۳.۰۰% ۲۰ ۲۸
رسول قاسمی استادیار ۵۴ ۱۰۹۳ ۷.۰۰% ۱۷ ۳۲
حمیرا زردوز استاد ۶۵ ۷۷۳ ۱۳.۰۰% ۱۶ ۲۶
حسین استکی استاد ۴۷ ۱۹۳۴ ۳.۰۰% ۱۵ ۴۳
هما شاردی مناهجی استاد ۵۷ ۶۵۰ ۱۷.۰۰% ۱۵ ۲۳
ژیلا بهزادی استاد ۴۸ ۶۷۲ ۵.۰۰% ۱۴ ۲۵
نرگس حسین مردی استاد ۶۲ ۵۹۵ ۸.۰۰% ۱۳ ۲۲
افسانه الیاسی استاد ۴۰ ۲۷۲ ۲۶.۰۰% ۱۱ ۱۵
عباس فروتن دانشیار ۱۴ ۲۷۲ ۱۰.۰۰% ۸ ۱۴

 

 

تعداد کل مقالات

گروه فیزیولوژی

تا آگوست 2023

576

 

 

شاخص  h-index

گروه فیزیوژی

تا آگوست 2023

45

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست