میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

Medical Microbiology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه میکروبیولوژی

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
محمدجواد نصیری دانشیار ۱۴۴ ۲۰۶۹ ۶.۰۰% ۲۸ ۴۰
حسین دبیری دانشیار ۸۸ ۱۹۸۴ ۳.۰۰% ۲۸ ۴۱
علی هاشمی دانشیار ۱۴۷ ۱۹۳۲ ۱۱.۰۰% ۲۶ ۳۶
فاطمه فلاح استاد ۱۸۴ ۱۸۶۶ ۶.۰۰% ۲۴ ۳۳
حسین گودرزی استاد ۱۶۱ ۱۸۱۷ ۸.۰۰% ۲۴ ۳۴
مهدی گودرزی دانشیار ۱۴۷ ۱۸۳۹ ۱۱.۰۰% ۲۳ ۳۸
ابراهیم فقیه لو دانشیار ۶۷ ۷۷۳ ۱۷.۰۰% ۱۷ ۲۴
سیدعلیرضا ناجی استاد ۸۹ ۷۹۲ ۳.۰۰% ۱۶ ۲۵
بهاره حاجی خانی استادیار ۵۶ ۷۰۹ ۴.۰۰% ۱۶ ۲۶
مژده حاکمی والا استاد ۴۳ ۵۲۸ ۲.۰۰% ۱۴ ۲۱
گیتا اسلامی استاد ۷۳ ۵۴۹ ۲.۰۰% ۱۲ ۱۸
فرحنوش دوستدار دانشیار ۲۵ ۳۸۴ ۳.۰۰% ۱۲ ۱۹
زهره قلاوند دانشیار ۴۸ ۳۸۸ ۵.۰۰% ۱۱ ۱۷
مریم واعظ جلالی دانشیار ۲۹ ۳۴۲ ۵.۰۰% ۱۰ ۱۸
مونا قاضی استادیار ۲۰ ۳۱۵ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۷
سمیه دلفانی دانشیار ۲۰ ۳۰۴ ۱.۰۰% ۸ ۱۷

 

 

تعداد کل مقالات

گروه میکروبیولوژی

تا آگوست 2023

913

 

 

شاخص  h-index

گروه میکروبیولوژی

تا آگوست 2023

48

 

 

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه معارف اسلامی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
مرتضی عبدالجباری دانشیار ۴ ۳۲ ۳.۰۰% ۳ ۴
مهدی فانی استادیار ۴ ۲۵ ۰.۰۰% ۳ ۴
علی محمد فرهادزاده شوشتری استادیار ۱ ۲ ۰.۰۰% ۱ ۱
رضا تاج آبادی فراهانی مربی ۱ ۲ ۰.۰۰% ۱ ۱
ناصر نقویان مربی ۰ ۰   ۰ ۰
سیدغدیر هاشمی کاشانی مربی ۰ ۰   ۰ ۰
میرمجید سیدقریشی مربی ۰ ۰   ۰ ۰
داریوش تلوری استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
علی خالقی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
علی خدیوی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
مصطفی اسماعیلی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
جعفر رفیعی مربی ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه معارف اسلامی

تا آگوست 2023

8

 

 

شاخص  h-index

گروه معارف اسلامی

تا آگوست 2023

4

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست