پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

Health and Community Medicine

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سیدعلیرضا موسوی جراحی استاد ۱۱۹ ۲۴۲۸ ۳.۰۰% ۲۶ ۴۴
علی اصغر کلاهی دانشیار ۱۲۸ ۲۸۱۷ ۱.۰۰% ۲۵ ۵۲
علیرضا ابدی استاد ۱۱۳ ۱۳۲۸ ۱.۰۰% ۱۸ ۳۱
اذن الله آذرگشب دانشیار ۷۰ ۸۶۲ ۱.۰۰% ۱۸ ۲۶
حبیب امامی استادیار ۹۰ ۲۱۶۶ ۱.۰۰% ۱۷ ۴۵
پروین یاوری استاد ۷۴ ۸۹۸ ۴.۰۰% ۱۶ ۲۶
محمدرضا سهرابی استاد ۶۳ ۵۰۸ ۲.۰۰% ۱۴ ۱۹
ایاد بهادری منفرد دانشیار ۲۶ ۴۷۸ ۱.۰۰% ۱۰ ۲۱
محمود عباسی دانشیار ۶۰ ۲۹۶ ۷.۰۰% ۹ ۱۵
مریم محسنی دانشیار ۳۳ ۲۸۰ ۲.۰۰% ۷ ۱۶
رضا شکرریزفومنی استادیار ۲۵ ۱۸۰ ۰.۰۰% ۷ ۱۳
محمدعلی حیدرنیا دانشیار ۱۷ ۱۳۴ ۱.۰۰% ۷ ۱۱
کامبیز عباچی زاده دانشیار ۱۷ ۱۵۹ ۴.۰۰% ۶ ۱۲
حوریه شمشیری میلانی استادیار ۱۱ ۷۴ ۲.۰۰% ۵ ۸
آرزو اشعری استادیار ۲ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
سیداحسان بلادیان استادیار ۲ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱
رحمت ا... توکل استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
سپیده صنایع مربی ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

تا آگوست 2023

777

 

 

شاخص  h-index

گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

تا آگوست 2023

52

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست