پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه پزشکی هسته‌ای

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
بابک شفیعی استادیار ۲۴ ۱۸۹ ۲.۰۰% ۷ ۱۳
مجتبی انصاری جعفری استادیار ۱۸ ۱۶۲ ۱.۰۰% ۶ ۱۲
زهرا عزیزمحمدی استادیار ۱۳ ۹۵ ۱.۰۰% ۶ ۹
آبتین درودی نیا دانشیار ۲۸ ۸۹ ۱.۰۰% ۶ ۸
عباس یوسفی کما استادیار ۹ ۱۱۲ ۲.۰۰% ۵ ۹
حسین بهنام منش استادیار ۷ ۹۳ ۲.۰۰% ۵ ۷
سمانه حسین زاده استادیار ۸ ۹۲ ۰.۰۰% ۵ ۸
الهه پیرایش دانشیار ۲۸ ۸۲ ۱.۰۰% ۵ ۸
مهستی عموئی دانشیار ۲۴ ۷۴ ۱.۰۰% ۵ ۸
محمدعلی قدسی راد استادیار ۲ ۷۰ ۰.۰۰% ۴ ۰
سیدمحسن قطبی جوکندان استادیار ۴۶ ۵۵ ۲۷.۰۰% ۴ ۵
سپیده خوشبخت کهلان استادیار ۸ ۳۴ ۱۴.۰۰% ۴ ۵
غزال نوروزی استادیار ۱۳ ۴۲ ۰.۰۰% ۳ ۶
عیسی نشانداراصل استاد ۹ ۱۸ ۵.۰۰% ۳ ۴

 

 

تعداد کل مقالات

گروه پزشکی هسته‌ای

تا آگوست 2023

175

 

 

شاخص  h-index

گروه پزشکی هسته‌ای

تا آگوست 2023

14

 

 

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه پاتولوژی 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
محمود پروین دانشیار ۷۶ ۸۱۴ ۱.۰۰% ۱۹ ۲۶
ژاله محسنی فر دانشیار ۳۵ ۵۴۶ ۱.۰۰% ۱۵ ۲۳
میهن پورعبداله تنکابنی دانشیار ۸۹ ۵۸۰ ۱.۰۰% ۱۴ ۲۰
افشین مرادی دانشیار ۸۸ ۷۲۵ ۱.۰۰% ۱۳ ۲۳
یلدا نیلی پور دانشیار ۵۴ ۵۶۰ ۲.۰۰% ۱۲ ۲۲
پیمان محمدی تربتی دانشیار ۴۲ ۴۲۴ ۱.۰۰% ۱۲ ۱۹
آزاده رخشان دانشیار ۷۴ ۴۶۵ ۳.۰۰% ۱۱ ۱۹
میترا سادات رضایی دانشیار ۴۲ ۲۹۲ ۶.۰۰% ۱۱ ۱۶
الهام عسکری استادیار ۴۵ ۴۵۴ ۱.۰۰% ۱۰ ۲۰
سیدمحمد سیدمهدی دانشیار ۳۴ ۲۶۳ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۵
حسن اکبری دانشیار ۱۴ ۳۴۷ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
ملیحه خدامی استاد ۴۰ ۳۱۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
عبدالرضا جوادی استادیار ۳۱ ۳۰۰ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
شهرام ثابتی دانشیار ۳۸ ۲۲۸ ۲.۰۰% ۹ ۱۲
هانیه ژام دانشیار ۲۰ ۲۲۷ ۱.۰۰% ۹ ۱۵
محمد هاشمی بهرمانی دانشیار ۲۰ ۱۹۵ ۰.۰۰% ۹ ۱۳
بهرنگ کاظمی نژاد دانشیار ۳۱ ۳۰۵ ۰.۰۰% ۸ ۱۶
آتوسا قریب استادیار ۳۱ ۲۵۷ ۱.۰۰% ۸ ۱۵
فرحناز بیداری زره پوش دانشیار ۶۹ ۲۲۰ ۲.۰۰% ۸ ۱۰
عبدالعلی ابراهیمی دانشیار ۲۸ ۱۸۰ ۱.۰۰% ۸ ۱۲
النا جمالی استادیار ۴۸ ۱۶۴ ۱.۰۰% ۸ ۱۰
مریم کاظمی اقدم دانشیار ۲۷ ۸۸ ۰.۰۰% ۷ ۸
نوشین افشارمقدم استاد ۲۸ ۱۴۰ ۱.۰۰% ۶ ۱۱
مهسا احدی دانشیار ۳۴ ۱۱۶ ۱.۰۰% ۶ ۹
مریم پرویزی استادیار ۹ ۱۲۱ ۲.۰۰% ۴ ۹
بهار جعفری بروجردی استادیار ۵ ۷۹ ۰.۰۰% ۴ ۵
سیدعباس میرافشاریه استادیار ۵ ۵۷ ۰.۰۰% ۳ ۵
میترا رفیع زاده استادیار ۸ ۳۰ ۰.۰۰% ۳ ۵
تهمینه ملا شریفی استادیار ۱۱ ۹ ۰.۰۰% ۲ ۲
آذین خردمند استادیار ۱ ۲ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه پاتولوژی

تا آگوست 2023

845

 

 

شاخص  h-index

گروه پاتولوژی

تا آگوست 2023

38

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست