پوست

پوست

Dermatology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه پوست 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
حمیده مروج فرشی استاد ۹۷ ۱۱۲۴ ۴.۰۰% ۱۸ ۲۹
رضا رباطی استاد ۱۰۸ ۹۷۷ ۶.۰۰% ۱۶ ۲۶
پرویز طوسی استاد ۴۷ ۵۶۱ ۱.۰۰% ۱۵ ۲۱
فهیمه عبداللهی مجد دانشیار ۱۰۹ ۶۰۴ ۱۰.۰۰% ۱۴ ۱۸
محمد شهیدی دادرس استاد ۷۶ ۵۶۵ ۶.۰۰% ۱۳ ۲۰
سحر دادخواه فر استادیار ۷۵ ۵۴۰ ۲.۰۰% ۱۳ ۲۱
نیکو مظفری دانشیار ۴۸ ۳۲۳ ۸.۰۰% ۱۱ ۱۶
مهدی قیصری دانشیار ۵۵ ۳۸۴ ۲.۰۰% ۱۰ ۱۷
فریبا قلمکارپور استاد ۳۰ ۱۸۷ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۲
سهیلا نصیری استاد ۴۶ ۳۶۸ ۱.۰۰% ۹ ۱۷
محمد رحمتی رودسری استاد ۲۴ ۳۱۱ ۱.۰۰% ۹ ۱۷
زهره تهرانچی نیا دانشیار ۳۲ ۲۳۴ ۱.۰۰% ۸ ۱۴
نسترن نمازی دانشیار ۲۹ ۱۷۹ ۲.۰۰% ۸ ۱۲
شیرین زارع شریفی استادیار ۱۰ ۲۵ ۰.۰۰% ۲ ۴

 

 

تعداد کل مقالات

گروه پوست

تا آگوست 2023

498

 

 

شاخص  h-index

گروه پوست

تا آگوست 2023

29

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست