کودکان

کودکان

Pediatrics

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه کودکان 

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
فریده شیوا استاد ۶۰ ۴۶۵ ۲.۰۰% ۱۲ ۱۸
نرگس غلامی بشرویه دانشیار ۲۷ ۲۵۳ ۳.۰۰% ۸ ۱۵
فریبا فرنقی دانشیار ۲۰ ۱۳۶ ۱۱.۰۰% ۷ ۱۱
شهرزاد فلاح استادیار ۱۴ ۱۰۱ ۳.۰۰% ۷ ۹
احمدرضا فرسار دانشیار ۱۱ ۹۵ ۶.۰۰% ۷ ۹
فریده موسوی دانشیار ۷ ۱۱۹ ۰.۰۰% ۵ ۷
مریم رجب نژاد استادیار ۱۸ ۹۶ ۲.۰۰% ۴ ۹
فاطمه قطبی دانشیار ۷ ۷۲ ۰.۰۰% ۴ ۷
علی حفیظی استادیار ۴ ۵۰ ۰.۰۰% ۴ ۴
علی اصغر حلیمی اصل دانشیار ۴ ۴۸ ۰.۰۰% ۳ ۴
آزیتا بهزاد استادیار ۱۰ ۲۶ ۳.۰۰% ۳ ۵
زهرا سلطان تویه استادیار ۳ ۱۸ ۰.۰۰% ۲ ۳
سیده معصومه هاشمی استادیار ۱۲ ۱۵ ۰.۰۰% ۲ ۳
سمانه رحیمی لیموئی استادیار ۴ ۱۶ ۰.۰۰% ۲ ۴
فاطمه ادیب عشق استادیار ۱ ۲۰ ۰.۰۰% ۱ ۱
بنفشه صادقی استادیار ۱ ۸ ۰.۰۰% ۱ ۱
سمیرا سیاح استادیار ۳ ۶ ۰.۰۰% ۱ ۲
پرویز قدملی استادیار ۱ ۶ ۰.۰۰% ۱ ۱
محمود نوری صفا استادیار ۱ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
مریم عالم زاده استادیار ۳ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱
نیلوفر اصفهانیان استادیار ۳ ۱ ۰.۰۰% ۱ ۱

 

 

تعداد کل مقالات

گروه کودکان

تا آگوست 2023

179

 

 

شاخص  h-index

گروه کودکان

تا آگوست 2023

20

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست