گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

Otorhinolaryngology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه گوش و حلق و بینی 

 

علی اصغر پیوندی استاد ۴۳ ۶۱۸ ۴.۰۰% ۱۶ ۲۴
بیژن نقیب زاده استاد ۳۴ ۳۷۸ ۳.۰۰% ۱۳ ۱۸
علی صفوی نائینی استاد ۳۴ ۵۳۹ ۱.۰۰% ۱۲ ۲۲
محبوبه کریمی گلوگاهی استادیار ۲۰ ۴۵۰ ۴.۰۰% ۱۰ ۲۰
جهانگیر قربانی دانشیار ۳۰ ۳۸۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۹
نسیم راد استادیار ۱۷ ۳۰۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۷
نادر اکبری دیلمقانی دانشیار ۳۸ ۳۳۶ ۲.۰۰% ۸ ۱۷
علی افتخاریان استاد ۲۵ ۲۰۵ ۱.۰۰% ۷ ۱۴
شاهرخ خوش سیرت دانشیار ۱۹ ۱۴۴ ۴.۰۰% ۷ ۱۱
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دانشیار ۱۵ ۱۳۴ ۱.۰۰% ۷ ۱۱
بهروز براتی سده دانشیار ۱۹ ۱۳۳ ۱.۰۰% ۶ ۱۱
علی گلجانیان تبریزی دانشیار ۱۰ ۱۰۶ ۰.۰۰% ۵ ۱۰
مهدی خواجوی دانشیار ۱۸ ۷۳ ۰.۰۰% ۵ ۸
فرهاد مختاری نژاد استادیار ۸ ۶۲ ۰.۰۰% ۴ ۷
سعیدالله نوحی استادیار ۴ ۱۵۱ ۱.۰۰% ۳ ۴
متین قاضی زاده دانشیار ۱۴ ۲۹ ۳.۰۰% ۳ ۵
سیدعباس صفوی نائینی استاد ۷ ۱۵ ۰.۰۰% ۳ ۳
زهرا رحمانی استادیار ۴ ۱۹ ۰.۰۰% ۲ ۴
علی فتاحی بافقی دانشیار ۱ ۲۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
محبوبه اسدی امیری استادیار ۱۲ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۲
مسعود کاظمی استادیار ۱ ۳ ۰.۰۰% ۱ ۱
منصور زجاجی استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه گوش و حلق و بینی

تا آگوست 2023

309

 

 

شاخص  h-index

گروه گوش و حلق و بینی

تا آگوست 2023

28

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست