معاون پژوهشی

دکتر سید علی ضیایی
دکترای داروسازی، PhD فارماکولوژی

استاد

رزومه

 

معرفی اجمالی حوزه معاونت پژوهشی

    معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی کار خود را به صورت رسمی از سال 1368 آغاز نمود. حجم و نوع کار در ابتدا محدود بود بطوریکه امور پایان‌نامه فقط در حدامور اجرائی ثبت و تحویل پایان‌نامه بود و طرح های تحقیقاتی نیز برحسب شرایط زمانی از نظر کمی محدود بودند در طول سالیان میزان فعالیت رشد چشمگیری داشته و علاوه بر این از نظر کیفی نیز گامهای بلندی برداشته شده است.

عملکرد اصلی معاونت پژوهشی بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و امور اجرایی پایان‌نامه ها در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از تخصصی و فوق تخصصی،PhD ، پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد است. همچنین مشاوره پایان‌نامه ها و  طرحهای تحقیقاتی، بررسی طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی و کمیته اخلاق دانشکده است.

امرجع تصمیم گیری دراین معاونت معاون پژوهشی و شورای پژوهشی دانشکده هستند.

از سال1373بانک اطلاعاتی پایان‌نامه در این معاونت تشکیل و راه‌اندازی شده است. از ابتدای سال 1379 بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی نیز در قالب یک طرح تحقیقاتی در دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تشکیل و راه‌اندازی شده و در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار می گیرد. در ادامه در سال 1382 بانک اطلاعاتی دیگری جهت پایان‌نامه ها در قالب یک طرح تحقیقاتی و به شکل منسجم تر و کاربردی تر تهیه و راه‌اندازی شده است. در سال 1400 با برنامه نویسی مجدد بانک جدید پیان نامه ها با قابلیت گزارش دهی برخط راه‌اندازی شد. 

از سال 1394کمیته اخلاق سازمانی دانشکده پزشکی نیز تشکیل و به مسئولیتهای این معاونت اضافه شد

معاونین پژوهشی دانشکده پزشکی از بدو تاسیس:

جناب آقای دکتر حبیب اله پیروی از سال 1374 الی 1375

 

 

جناب آقای دکتر مرتضی صافی از سال 1376 الی 1379

جناب آقای دکتر جلال الدین خوشنویس از سال 1379 الی 1384

جناب آقای دکتر محمد رحمتی رودسری از سال 1384 الی 1387

جناب آقای دکتر علی دباغ از سال 1387 الی 1389

جناب آقای دکتر حسین گودرزی از سال 1389 الی 1393

 

 

 

 

 

 
 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست