معرفی کمیته پژ‍وهشی دانشجویان:

    کمیته پژ‍وهشی دانشجویان دانشکده پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1392 با تعیین اعضای هسته ی مرکزی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی آغاز به فعالیت کرد. در اردیبهشت 1392 با برگزاری 2 جلسه کلی با حضور اعضای هسته مرکزی، مسئولیت اعضا مشخص شد و برای هر بخش که شامل کارگاه ها ، تور ها و روابط عمومی است، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت قرار داده شد.

    در خرداد ماه 1392 اعضای کمیته پژوهشی با حضور در کلاس ها اقدام به معرفی و عضو گیری از دانشجویان نمودند که در این مرحله بیش از 50 نفر به عضویت در این کمیته  در آمدند.

    این کمیته  با برگزاری کلاس، کارگاه ها، تور ها ، نشست های علمی، شرکت در طرح های تحقیقاتی و... دانشجویان علاقمند را در راه خود بسوی طرح های پژوهشی و آموزشی یاری می کند.

 

   کارگاه های برگزار شده توسط کمیته پژوهشی دانشجویان:

1- کارگاه جستجو مقالات در منابع اینترنتی با حضور سرکار خانم دکتر فروزان کریمی

2-کارگاه روش تحقیق مقدماتی با حضور جناب آقای دکتر گچکار

3-کارگاه جستجوی منابع اینترنتی پیشرفته

4- کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته

5- کارگاه جستجو در منابع اینترنتی

6- کارگاه آموزش Endnote

7- کارگاه آمار

8- کارگاه نقد مقاله

9- کارگاه های scientific reading  و scientific writing

10- برگزاری تور های تحقیقاتی در مراکز پژوهشی و بیمارستان ها

11- برگزاری ژورنال کلاب در فیلد های مختلف علمی

کلاس ها:

برگزاری کلاس آموزش خواندن الکترو کاردیوگرامECGنرمال و پاتولوژیک

برگزاری کلاس های آموزش تزریقات

برگزاری کلاس تحلیل chest Xray   

سایت کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه

  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست