• تاریخ انتشار : 1400/08/16 - 09:44
  • بازدید : 22
  • تعداد بازدیدکننده : 21
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

معاون پژوهشی دانشگاه از آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی بازدید کرد

دکتر زرقی معاون پژوهشی دانشگاه به همراه دکتر نیک ضمیر رئیس دانشکده پزشکی و دکتر ضیایی معاون پژوهشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی دانشکده بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در این بازدید که دکتر صفری مشاور معاون پژوهشی دانشگاه ، دکتر امانی معاون پشتیبانی دانشکده و دکتر رضایی مسئول آزمایشگاه مرکزی حضور داشتند از فضای فیزیکی بازدید شد و با کارشناسان آزمایشگاه مذکور از نزدیک گفتگو گردید.

دکتر زرقی و همراهان، از اتاق های میکروسکوپ الکترونی، اتاق الکتروفورز، آزمایشگاه آماده سازی نمونه، اتاق استخراج و اتاق استریلیزاسیون و ... بازدید بعمل آورد.

معاون پژوهشی دانشگاه در پایان بازدید، بر بهینه سازی فضای فیزیکی و تقویت زیرساخت های سایت آزمایشگاه، ارتباط با مراکز تحقیقاتی ، ارتباط با آزمایشگاه جامع در غالب تفاهم نامه در راستای تقویت گروه ها ، چاپ بروشورهای مشترک با آزمایشگاه جامع و ... تاکید نمود.

  • گروه خبری : اخبار معاونت پژوهشی,گالری تصویر
  • گروه خبری : 133821
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست